Zeszyty Prasoznawcze

Zeszyty Prasoznawcze

Redaktor naczelny: dr hab. Magdalena Hodalska, prof. UJ

Strona Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego poświęcona Zeszytom Prasoznawczym 

[http://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/]


Ukazujące się od 55 lat ZESZYTY PRASOZNAWCZE to najstarsze polskie czasopismo naukowe poświęcone społecznym, psychologicznym, politycznym, językoznawczym, prawnym, ekonomicznym, technologicznym, organizacyjnym i zawodowym aspektom komunikowania masowego.Publikuje rozprawy, artykuły, analizy, sondaże, recenzje, dokumenty i informacje.
Redaktorem Naczelnym Zeszytów Prasoznawczych jest dr hab. Wojciech Kajtoch.
Zeszyty Prasoznawcze ukazują się obecnie cztery razy do roku. Każdy zeszyt obejmuje około 5-6 artykułów oraz recenzje i omówienia ukazujących się prac medioznawczych, kronikę życia naukowego, sprawozdania z konferencji itp.

Wydania archiwalne Zreszytów Prasoznawczych dostępne są w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej

http://mbc.malopolska.pl/publication/70624

Kontakt z redakcją: zeszyty.prasoznawcze@uj.edu.pl .