Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

PUBLICATIONS

Web Content Display Web Content Display

PUBLICATION SERIES

PUBLICATION SERIES

Our publication series dedicated to journalism, media and social communication has earned a considerable reputation and recognition in the Polish market of periodicals discussing social communication processes and involved in broadly understood media studies. It has been issued continually since 2004. Monographs published in the series are written by researchers from the Institute of Journalism, Media and Social Communication, Jagiellonian University and its collaborators. The books are designed both as source materials for scholars, researchers in the field of media and communication and people interested in the fields discussed, and as teaching aids for students. The series includes:

okładka książki "Wykład wykładu. Rzecz o mowie noblowskiej Olgi Tokarczuk"okładka książki "Kasandry i Amazonki. W kręgu kobiecego reportażu wojennego"okładka książki "Fakty i artefakty. Formy paraartystyczne w mediach"okładka książki "Infomorfoza. Zarządzanie informacją w nowych mediach"okładka książki "Mistrzowie polskiego reportażu wojennego (1914-2014)"okładka książki "Reporter w przebraniu"okładka książki "Słowa klucze w rządowej komunikacji politycznej. Perspektywa medioznawcza"okładka książki "Ewolucja rynku telewizyjnego w Polsce"okładka książki "Złudzenia wyboru"okładka książki "Mniejszości narodowe, etniczne i religijne w przekazie mediów"

okładka książki "A Polyvalent Media Policy in the Enlarged European Union"okładka książki "Przodownicy prasy"okładka książki "Dziennikarze o sztuce czyli opowieści medialne nielogiczne"okładka książki "Opcja czy osoba? Upartyjnienie versus personalizacja w wyborach samorządowych"okładka książki "Prasa regionalna na nowe czasy? Historia sukcesu francuskiego przedsiębiorstwa prasowego Ouest-France"okładka książki "Śmierć Papieża, narodziny mitu"okładka książki "Medialne fiasko zjednoczenia? Media opiniotwórcze w sytuacji przełomu politycznego na przykładzie niemieckiego zjednoczenia"okładka książki "Pomost medialny. Rola mediów w międzynarodowej komunikacji politycznej na przykładzie relacji polsko-niemieckich"okładka książki "Władza i media w Bułgarii"okładka książki "Wybory samorządowe w kontekście mediów i polityki"okładka książki "Dostęp do informacji ustawowo chronionych, zarządzanie informacją. Zagadnienia podstawowe dla dziennikarzy"okładka książki "Promocja małej i średniej przedsiębiorczości w Unii Europejskiej. Szanse - wizerunek - korzyści"okładka książki "Małopolski przedsiębiorca na rynku Unii Europejskiej. Założenia - doświadczenia - rezultaty"okładka książki "Media a integracja europejska"okładka książki "Media - Władza - Prawo"

Monografie

okładka książki "Media - Język - Społeczeństwo"okładka książki "Znaki na uwięzi. Od semiologii do semiotyki mediów"okładka książki "Nienawiść w mediach. Diagnoza i badanie"okładka książki "Działaność programowa telewizji publicznej. Kluczowe determinanty programowania i dystrybucja oferty"okładka książki "Kataklizmy w mediach. Dziennikarskie relacje z klęsk żywiołowych"okładka książki "W zwierciadle mediów. Przedsiębiorczość kobiet i mężczyzn w Polsce i w Niemczech. Zmieniające się warunki"okładka książki "Rządzący i opozycja. Partie sejmowe i lokalne w małopolskich wyborach samorządowych 2014"okładka książki "Europa dziennikarzy"okładka książki "Komunikowanie o nauce"okładka książki "Komunikowanie o bezpieczeństwie. Medialny obraz zagrożeń"okładka książki "Wieszczowie i gazeciarze. Europejska publicystyka epoki romantyzmu"okładka książki "Od Oleandrów po Murmańsk. Antologia polskiego reportażu i quasi-reportażu wojennego na temat I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej"okładka książki "Szkice językoznawczo-prasoznawcze"okładka książki "Kultura cyfrowego narcyzmu"okładka książki "Europa obywateli? Proces komunikowania politycznego w Unii Europejskiej"okładka książki "Społeczni uczestnicy medialnego dyskursu politycznego w Polsce. Mediatyzacja i strategie komunikacyjne organizacji pozarządowych"okładka książki "Dyskursy o Macedonii"okładka książki "Feniksy, łabędzie, motyle. Media i kultura transformacji"okładka książki "Media powszednie. Środki komunikowania masowego i szerokie paradygmaty medialne w życiu codziennym Polaków u progu XXI wieku"okładka książki "Językowe obrazy świata i człowieka w prasie młodzieżowej i alternatywnej. Tom 1"okładka książki "Językowe obrazy świata i człowieka w prasie młodzieżowej i alternatywnej. Tom 2"