Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Seria wydawnicza

Seria wydawnicza Dziennikarstwo, Media i Komunikacja Społeczna cieszy się dużym uznaniem i jest rozpoznawalna na polskim rynku wydawnictw poświęconych procesom komunikacji społecznej i szeroko pojmowanej dyscyplinie nauk o mediach. Ukazuje się nieprzerwanie od 2004 roku. Autorami monografii publikowanych w tej serii są pracownicy i współpracownicy Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Książki są pomyślane zarówno jako materiał źródłowy dla naukowców, badaczy mediów i komunikowania oraz osób zainteresowanych tymi zagadnieniami, jak i pomoc dydaktyczna dla studentów. W serii ukazały się:

okładka książki "Wykład wykładu. Rzecz o mowie noblowskiej Olgi Tokarczuk"okładka książki "Kasandry i Amazonki. W kręgu kobiecego reportażu wojennego"okładka książki "Fakty i artefakty. Formy paraartystyczne w mediach"okładka książki "Infomorfoza. Zarządzanie informacją w nowych mediach"okładka książki "Mistrzowie polskiego reportażu wojennego (1914-2014)"okładka książki "Reporter w przebraniu"okładka książki "Słowa klucze w rządowej komunikacji politycznej. Perspektywa medioznawcza"okładka książki "Ewolucja rynku telewizyjnego w Polsce"okładka książki "Złudzenia wyboru"okładka książki "Mniejszości narodowe, etniczne i religijne w przekazie mediów"

okładka książki "A Polyvalent Media Policy in the Enlarged European Union"okładka książki "Przodownicy prasy"okładka książki "Dziennikarze o sztuce czyli opowieści medialne nielogiczne"okładka książki "Opcja czy osoba? Upartyjnienie versus personalizacja w wyborach samorządowych"okładka książki "Prasa regionalna na nowe czasy? Historia sukcesu francuskiego przedsiębiorstwa prasowego Ouest-France"okładka książki "Śmierć Papieża, narodziny mitu"okładka książki "Medialne fiasko zjednoczenia? Media opiniotwórcze w sytuacji przełomu politycznego na przykładzie niemieckiego zjednoczenia"okładka książki "Pomost medialny. Rola mediów w międzynarodowej komunikacji politycznej na przykładzie relacji polsko-niemieckich"okładka książki "Władza i media w Bułgarii"okładka książki "Wybory samorządowe w kontekście mediów i polityki"okładka książki "Dostęp do informacji ustawowo chronionych, zarządzanie informacją. Zagadnienia podstawowe dla dziennikarzy"okładka książki "Promocja małej i średniej przedsiębiorczości w Unii Europejskiej. Szanse - wizerunek - korzyści"okładka książki "Małopolski przedsiębiorca na rynku Unii Europejskiej. Założenia - doświadczenia - rezultaty"okładka książki "Media a integracja europejska"okładka książki "Media - Władza - Prawo"

Monografie

okładka książki "Media - Język - Społeczeństwo"okładka książki "Znaki na uwięzi. Od semiologii do semiotyki mediów"okładka książki "Nienawiść w mediach. Diagnoza i badanie"okładka książki "Działaność programowa telewizji publicznej. Kluczowe determinanty programowania i dystrybucja oferty"okładka książki "Kataklizmy w mediach. Dziennikarskie relacje z klęsk żywiołowych"okładka książki "W zwierciadle mediów. Przedsiębiorczość kobiet i mężczyzn w Polsce i w Niemczech. Zmieniające się warunki"okładka książki "Rządzący i opozycja. Partie sejmowe i lokalne w małopolskich wyborach samorządowych 2014"okładka książki "Europa dziennikarzy"okładka książki "Komunikowanie o nauce"okładka książki "Komunikowanie o bezpieczeństwie. Medialny obraz zagrożeń"okładka książki "Wieszczowie i gazeciarze. Europejska publicystyka epoki romantyzmu"okładka książki "Od Oleandrów po Murmańsk. Antologia polskiego reportażu i quasi-reportażu wojennego na temat I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej"okładka książki "Szkice językoznawczo-prasoznawcze"okładka książki "Kultura cyfrowego narcyzmu"okładka książki "Europa obywateli? Proces komunikowania politycznego w Unii Europejskiej"okładka książki "Społeczni uczestnicy medialnego dyskursu politycznego w Polsce. Mediatyzacja i strategie komunikacyjne organizacji pozarządowych"okładka książki "Dyskursy o Macedonii"okładka książki "Feniksy, łabędzie, motyle. Media i kultura transformacji"okładka książki "Media powszednie. Środki komunikowania masowego i szerokie paradygmaty medialne w życiu codziennym Polaków u progu XXI wieku"okładka książki "Językowe obrazy świata i człowieka w prasie młodzieżowej i alternatywnej. Tom 1"okładka książki "Językowe obrazy świata i człowieka w prasie młodzieżowej i alternatywnej. Tom 2"