magister 

JOANNA SZPYT-WIKTOROWSKA

Zakład Komunikowania Międzynarodowego i Mediów

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • public relations,
  • zarządzanie mediami,
  • marketing mediów
  • algorytmy w procesie dystrybujcji treści
  • search agenda

 

2018 „Sfera publiczna i praktyka zarządzania mediami na przykładzie portalu internetowego”, (wraz z Maciejem Wiktorowskim)  Zeszyty Prasoznawcze, t. 61, nr 1 (233), współautorstwo artykułu


2018 „Strategie mediów wobec baniek informacyjnych”, Zarządzanie Mediami, t. 6, nr 1

2017 „Kryzys w organizacji: jak go uniknąć, jak sobie z nim radzić?” Recenzja książki „Public relations w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi organizacji: sztuka komunikowania się” autorstwa Moniki Kaczmarek- Śliwińskiej, Zeszyty Prasoznawcze, t. 60, nr 3(231)

 

UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH


2016 Polsko-niemiecki projekt badawczy: W zwierciadle mediów: przedsiębiorczość kobiet i mężczyzn w niemieckiej i polskiej prasie – zmieniające się wizerunki? (Centralny Rejestr UJ 75. Nr 11482015 MF) realizowany ze środków Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki

 

POZOSTAŁE INFORMACJE

Communication Manager z ponad 13-letnim doświadczeniem zawodowym