magister

MAGDALENA IDEM

Zakład Komunikowania Międzynarodowego i Mediów

 

KONTAKT:

magdalena.idem@yahoo.com

 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

 • historia prasy kobiecej i magazynów ilustrowanych
 • powojenny kontekst rozwoju prasy 
 • powiązania antropologii mody i mediów
 • prasa w kontekście kultury popularnej
 • women's media genres

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

 

 • 2019 Post-war fashion tips in the popular fashion press in Poland : a source of psychological support in the "struggle for femininity", [w:]  "Critical Studies in Fashion & Beauty", 2 (10), 221-243.
 • 2019 Reprezentacje rodziny w poradnikowych gatunkach dziennikarskich : przykład kobiecej prasy powojennej, [w:] "Horyzonty Wychowania", 47(18), s. 45-56.
 • 2018 Perspective of postwar maternity in Poland (the example of "Moda i Życie Praktyczne" in the years 1946-1950), [w:] "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas" [Seria Pedagogika], 18, s. 139-149.
 • 2018 Codzienna prasa post-okupacyjna w Polsce Ludowej na podstawie "Życia Warszawy", [w:] "Naukowy Przegląd Dziennikarski", 2(26), s. 115-133.

 

WYBRANE PUBLIKACJE POPULARNONAUKOWE:

 

 • W bombonierce aksamitce, "Przekrój", 27.02.2019.
 • Propaganda słoneczna, "Przekrój", 15.06.2019.
 • Modna jak Lancia Lambda, "Dwutygodnik", wydanie 242.
 • Lalka z pończochy, ciepło z ziemniaczanych obierek, "Dwutygodnik", wydanie 227. 

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

 

 • 2018-2020 Stypendystka Fundacji HERODOT im. Ryszarda Kapuścińskiego
 • 2019 Finalistka Nagrody Dziennikarskiej im. Zygmunta Moszkowicza
 • 2017 Laureatka Stypendium im. Leopolda Ungera