Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Marika Szczepaniak

portret mgr Mariki SzczepaniakZakład Dziennikarstwa i Komunikowania Międzynarodowego

szczepaniak.marika@gmail.com

 

 

Zainteresowania badawcze

kultura artystyczna
Teatr Telewizji w Polsce 
nowe media
cyfryzacja i technologizacja w sztuce
sztuka nowych mediów

 

Publikacje
 

Artykuły w czasopismach naukowych

Szczepaniak, M. (2018). Z historii Teatru Telewizji w Polsce. Ujęcie teoretyczne. W: Naukowy Przegląd Dziennikarski, nr 2, s. 21-37.

Szczepaniak, M. (2018). Cyfryzacja jako główny czynnik wpływu na nowe formy współczesnej sztuki a ich przynależność do kategorii kultury artystycznej. W: Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, t. 68, s. 151-165. 
 

Artykuły w pracach zbiorowych

Szczepaniak, M. (2020). Język w mediach – analiza i diagnoza. W: M. Bogusz, M. Wojcieszak, P. Rachwał (red.), Poszerzamy horyzonty, t. 18, cz. I. Słupsk, s. 463-473.

Szczepaniak, M. (2019). Czy nastała era globalnego Stepford? – Kobieta generacji Z a wpływ kultury wizualnej na autowizerunek. W:  A. Krawczyk-Łaskarzewska, A. Naruszewicz-Duchlińska, M. Cichmińska (red.), Postać w kulturze wizualnej. Media, słowa, wizerunki. Olsztyn, s. 159-174.

Szczepaniak, M. (2018). Strategie transmedialne w życiu i twórczości polskiego malarza prymitywisty Nikifora Krynickiego. W: N. Prokopova (red.), Искусство и искусствоведение: теория и опыт: сборник научных трудов. Kemerowo, s. 105-113.

Szczepaniak, M. (2017). Misja Teatru Telewizji w Polsce. W: N. Prokopova (red.), Искусство и искусствоведение: теория и опыт: сборник научных трудов. Kemerowo, s. 22-28.