Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogólnopolskie Forum Mediów Akademickich

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

logo Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich Ogólnopolskie Forum Mediów Akademickich to platforma współpracy redakcji studenckich z całej Polski. To miejsce dyskusji na temat roli i przyszłości mediów akademickich, podejmowania nowych wspólnych inicjatyw, rozwijania warsztatu dziennikarskiego, a także nawiązywania kontaktów, również z partnerami zewnętrznymi.

Portale internetowe, telewizje, rozgłośnie oraz studenckie magazyny skupiają w skali kraju setki osób. Przygotowywane przez nich materiały docierają do setek tysięcy studentów. To wielki potencjał. Dzięki współpracy i profesjonalizacji media akademickie mogą odgrywać jeszcze większą rolę w walce o uwagę odbiorców, szczególnie tych wchodzących w dorosłość.

źródło: http://ofma.info.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

OFMA on Tour

24 kwietnia 2024 po raz kolejny Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej odwiedziła OFMA on Tour i Warszawski Instytutu Bankowości. W tym roku spotkanie było poświęcone problematyce nowych mediów w kontekście cyfrowego (nie)porządku świata, a więc cyberbezpieczeństwu, technologiom i dezinformacji. Po powitaniu wszystkich przez Dyrektorkę Instytutu, dr hab. prof. UJ Agnieszkę Hess oraz Wiceprezesa Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości, Michała Polaka. Następnie odbyły się trzy rozmowy prowadzone przez red. Michała Kubata z UJOT FM i naszych studentów. Pierwsza z dr hab. prof. UJ Agnieszką Walecką-Rynduch dotyczyła społecznych i politycznych skutków dezinformacji. Druga z mgr Wojciechem Kułagą ryzyka związanego z bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni w kontekście zmediatyzowanego społeczeństwa. Trzecim rozmówcą był dr hab. Rafał Klepka, który opowiadał o stronniczości w nowych mediach. Po rozmowach odbyła się dyskusja z udziałem wszystkich trzech rozmówców. Studenci mieli wówczas możliwość zadawania pytań. Spotkanie było owocne w liczne refleksje dotyczące nowych wniosków i perspektyw myślenia o mediach, cyberbezpieczeństwie i naszej obecności w cyfrowym świecie.

tekst Rafał Klepka