Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program Mistrzowie Dydaktyki

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program Masters of Didactics in Excellent Teaching

Od 2021 roku realizowany jest w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ program „Mistrzowie Dydaktyki”, mający na celu wdrożenie do praktyki na polskich uczelniach prowadzenie zajęć z wybitnie zdolnymi studentami, stosując opracowany model tutoringu. Pieczę nad programem realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego sprawuje Ministerstwo Edukacji i Nauki. Wiedza zdobyta podczas zagranicznych wizyt studyjnych (szkolenia w Centre for Educational Development, Aarhus University, Dania) umożliwiła wprowadzenie nowoczesnych metod kształcenia, w tym metody tutoringu. Wybrani studenci mieli możliwość przygotowania pracy dyplomowej w ramach autorskiego projektu wykładowcy. Program Masters of Didactics in Excellent Teaching według podejścia Uniwersytetu Aarhus do nauczania i uczenia się na uniwersytecie koncentruje się na wysokiej jakości nauczaniu, aktywnym uczeniu się, dydaktyce i tutoringu (relacji mistrz-uczeń w celu rozwijania kompetencji akademickich, społecznych i osobistych studenta lub grupy studentów), a także na dawaniu informacji zwrotnych (różne rodzaje feedbacku) oraz przedsiębiorczości, rozumianej szerzej: „[…] to teach students how to realize their own potential, to understand their opportunities in relation to others, and how to examine and explore their everyday practices to create value that goes beyond the monetary to the social, environmental and human. The notion that universities should allow for unfettered exploration of knowledge by individuals who direct their own pathways and journeys may provide an opportunity to develop new knowledge rather than reproducing the knowledge we already have. In this way there is the potential to create something of value with others for others and for society as a whole” (‘Rethinking the Entrepreneurial University for the 21st Century’ Wesley Shumar, Sarah Robinson, 2018). Łącząc i dostosowując duńskie podejście do polskiego kontekstu nauczania i uczenia się oraz korzystając z istniejących już doświadczeń na Uniwersytecie Jagiellońskim zaprojektowano i wdrożono tutoring na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Doświadczeniami z programu dzielono się również podczas konferencji Ars Docendi – warsztaty dotyczące dobrych praktyk i inspiracji z Aarhus University (20-21 września 2021).

Po projekcie powstała także publikacja: M. Czyżewska, O. Mastela, M. Winiarska-Brodowska (2022) W stronę refleksyjnej praktyki i dialogicznej informacji zwrotnej w synchronicznym i asynchronicznym nauczaniu (zdalnym). Inspiracje dydaktyczne z Aarhus University [W:] Dydaktyka akademicka – nowe konteksty, nowe doświadczenia, red. I. Maciejowska, A. Sajdak-Burska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 109-120.

Projekt w ramach programu Masters of Didactics in Excellent Teaching: dr Małgorzata Winiarska-Brodowska (supervisors: Annika Büchert Lindberg, Educational developer, Jens Laurs Kærsgaard, Pedagogical consultant, Sarah Robinson, Associate profesor)