Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

dr Monika Wawer

portret dr Moniki WawerZakład Dziennikarstwa i Komunikowania Międzynarodowego

monika.wawer@uj.edu.pl
tel. 12 664 55 42
pokój nr 1.301
 


Zainteresowania badawcze

formaty i gatunki telewizyjne
nowe technologie w dziennikarstwie
data journalism
robot journalism


Publikcje


Monografie

Wawer, M., (2020). Gatunki, formaty w pejzażu telewizyjnym. Jak badać współczesną telewizję? Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ.

Wawer, M., Kuciel, M. (2016). Reporter w przebraniu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wawer, M. (2012). Dziennikarze o sztuce czyli opowieści medialnie nielogiczne. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Artykuły w czasopismach naukowych

Wawer, M. (2018). Robot journalism: czy w newsroomach przyszłości będą pracować automaty? W: Zeszyty Prasoznawcze, nr 2, s.177-190.

Wawer, M. (2016). „Grey’s Anatomy” – postrasowy, postfeministyczny dyskurs o szpitalu odciętym od historii i kultury. W: Zeszyty Prasoznawcze, nr 1, s.182-196.

Wawer, M. (2013). O granicach kreacji we współczesnym reportażu i dokumencie telewizyjnym. W: Zeszyty Prasoznawcze, nr 4, s.495-508.

Wawer, M. (2011). Rozmowa w radiu, rozmowa w telewizji. Specyfika przekazu. W: Radio i społeczeństwo, s.377-391.

Wawer, M. (2011). Dystans konwersacyjny w polskich talk-show. W: Zeszyty Prasoznawcze, s. 107-117.


Artykuły w pracach zbiorowych

Wawer, M., (2018). Badania nad telewizją: kilka perspektyw. W: A. Hess, M. Lisowska-Magdziarz, A. Szymańska (red.), Metody badań medioznawczych i ich zastosowanie. Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ.

Wawer, M., (2018). Data journalism – czy specjalista pozyskujący, porządkujący i prezentujący dane jest jeszcze dziennikarzem? W: M. Hodalska, E. Żyrek-Horodyska (red.), Komunikowanie o nauce. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wawer, M., (2015). W jaki sposób media tradycyjne wykorzystują open source journalism, tworząc medialny obraz świata? W: I. Hofman, D. Kępa-Figur (red.), Współczesne Media. Medialny Obraz Świata. Zagadnienia teoretyczne. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Wawer, M., (2009). Czy dziennikarze lubią, kiedy rozmówcy nie odpowiadają na pytania? – czyli o reakcjach unikowych w wywiadach radiowych i telewizyjnych. W: I. Hofman, D. Kępa-Figur (red.), Współczesne media – status, aksjologia, funkcjonowanie. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s.409-416.