Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Rafał Klepka

Zakład Komunikowania Politycznego i Mediów

rafal.klepka@uj.edu.pl

tel. 12 664 58 15
pokój nr 1.304

 

Zainteresowania badawcze

komunikowanie polityczne
stronniczość mediów
polityka medialna
systemy medialne

 

Publikacje
 

Monografie

Klepka, R. (2021). Polityka w krzywym zwierciadle mediów: stronniczość polityczna mediów w relacjonowaniu parlamentarnych kampanii wyborczych w 2015 i 2019 roku. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP. 

Idzik, J., Klepka, R. (2020). Medialne relacje wojenne. Od wojny w Wietnamie do czasów współczesnych. Kraków: Wydawnictwo Libron. 

Idzik, J., Klepka, R. (red.), (2019). Medialne obrazy świata. Tom 2. Polityka i bezpieczeństwo w relacjach medialnych. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP. 

Klepka, R. (2018). Medialna walka o dobrą zmianę: obraz wyborów parlamentarnych w 2015 roku w wybranych mediach. Kraków: Wydawnictwo Libron. 

Klepka, R. (red.), (2018). Medialne obrazy świata. Wybrane problemy społeczno-polityczne w mediach. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP. 

 

Artykuły w czasopismach naukowych

Klepka, R. (2022). Media Visibility Index as a Tool for Measuring the Presence of Political Parties in the Media: Case of Polish Parliamentary Election Campaign in 2019. In: Polish Political Science Yearbook, vol. 51, p. 1-13. 

Klepka, R. (2022). Television commentators and experts in coverage of the parliamentary election campaign: the case of Wiadomości TVP in 2015 and 2019. In: Polityka i Społeczeństwo, nr 4(20), p. 134-147. 

Idzik, J., Klepka, R. (2020). Tygodniki opinii w samorządowej kampanii wyborczej w 2018 roku: polityczni gracze, recenzenci czy bezstronni obserwatorzy? W: Zeszyty Prasoznawcze, nr 2, s. 91-110. 

Klepka, R. (2019). Media political bias: in search of conceptualization. In: Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne, vol. 64(4), p. 155–168. 

Klepka, R. (2019). Walka o dobrą zmianę: medialne narracje w parlamentarnej kampanii wyborczej w 2015 roku. W: Wrocławskie Studia Politologiczne, nr 26, s. 111-124. 

Idzik, J., Klepka, R. (2019). Voters In The Filter Bubble: Local Government Election Campaign In Polish Opinion Weeklies In The Light Of The “Echo Chamber” Concept. In: International Relations Review, vol. 4, p. 119-130. 

 

Artykuły w pracach zbiorowych

Klepka, R. (2022). Medialna stronniczość polityczna: perspektywa ekonomiczna. W: A. Walecka-Rynduch, B. Skowronek (red.), Język a media. (R)ewolucja języka i komunikacji we współczesnych mediach w dobie pandemii. Kraków: Collegium Columbinum, s. 179-191. 

Klepka, R. (2020). Information and Disinformation and The Transformation of Modern Democracy: From Media Bias through the „Echo Chamber” and the „Filter Bubble” To Fake News. In: G. Terzis, D Kloza, E. Kużelewska, D. Trottier (ed.), Disinformation and Digital Media as a Challenge for democracy. European Integration and Democracy Series, Vol. 6. Cambridge, Antwerp, Chicago: Intersentia, p. 31-45. 

Klepka, R. (2020). Medialna hipertrofia jako kluczowy problem bezpieczeństwa medialnego. W: H. Batorowska, P. Motylińska (red.), Bezpieczeństwo informacyjne i medialne w czasach nadprodukcji informacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, s. 99-121. 

Idzik, J., Klepka, R. (2019). O analizie zawartości, czyli jak badać medialne obrazy świata? W: R. Klepka, J. Idzik (red.), Medialne obrazy świata. Tom 2. Polityka i bezpieczeństwo w relacjach medialnych. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, s. 11-31. 

Klepka, R. (2018). Medialna stronniczość polityczna jako nowa forma cenzury: przypadek Wiadomości TVP. W: Z. Romek, K. Kamińska-Chełminiak (red.), Cenzuro wróć? Mechanizmy ograniczania wolności słowa w Polsce po 1990 roku. Pułtusk–Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, s. 189-203. 

Klepka, R. (2018). Obrazy polityki w mediach: podstawowe uwarunkowania. W: R. Klepka (red.), Medialne obrazy świata. Wybrane problemy społeczno-polityczne w mediach. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, s. 9-25. 

Klepka, R. (2017). Wybrane tygodniki opinii i telewizyjne programy informacyjne w prezydenckiej kampanii wyborczej 2015: neutralne czy stronnicze. W: M. Kolczyński (red.), Polskie wybory 2014-2015. Kontekst krajowy i międzynarodowy-przebieg rywalizacji-konsekwencje polityczne, Tom 1. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 186-200.