Dyżury wykładowców

DYŻURY W SEMESTRZE ZIMOWYM 2019/2020

Wykładowca

Dzień

Godzina

Pokój

 dr hab. Agnieszka Hess, prof. UJ

(Dyrektor IDMIKS)

środa

12.00-13.00

1.207

czwartek

13.00-14.00

dr Lucyna Słupek

(Dyrektor ds. dydaktycznych)

czwartek

11.30-12.30

1.205

środa

12.00-13.00

dr Michał Bukowski

poniedziałek

12.15-13.00

1.377

środa

12.15-13.00

dr Agnieszka Całek

wtorek

10.45-11.30

1.380

środa

9.00-9.45

mgr Sławomir Doległo

poniedziałek

14.00-15.00

1.375

środa

8.45-9.45

mgr Titus Ferenc

poniedziałek

15.00-16.00

1.304

środa

11.30-12.30

dr hab. Ryszard Filas

poniedziałek

13.45-14.30

1.310

środa

11.30-12.30

dr hab. Bogdan Fischer

środa

10.00-10.30

1.302

piątek

16.20-17.00

dr hab. Jarosław Flis prof. UJ

poniedziałek

10.30-11.15

1.223

środa

9.00-9.45

dr hab. Magdalena Hodalska, prof. UJ

środa

9.00-9.45

1.309

piątek

9.00-9.45

dr hab. Wojciech Kajtoch, prof. UJ

środa

Po umówieniu mailowym

1.373

piątek

15.00-16.00

dr hab. Andrzej Kaliszewski, prof. UJ

środa

7.15-8.00

1.219

czwartek

10.45-11.30

dr hab.  Dominika Kasprowicz, prof. UJ

wtorek

8.00-8.45

  1.303

środa

13.00-13.45

dr hab. Beata Klimkiewicz, prof. UJ

wtorek

13.30-14.30

1.221

środa

9.00-9.45

dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz, prof. UJ

wtorek

15.30-16.30

1.378

środa

9.30-10.30

dr Małgorzata Majewska

poniedziałek

20.30-21.00

1.301

czwartek

14.00-15.00

mgr Krzysztof Nowak

wtorek

9.00-9.45

1.302

środa

11.30.12.15

dr hab.  Maria Nowina Konopka, prof. UJ

środa

10.45-11.30

1.376

czwartek

9.00-9.45

 

dr hab. Andrzej Nowosad

środa

11.45-12.15

1.222

piątek

20.00-20.30

dr Paweł Płaneta

środa

11.30-12.15

1.302

piątek

10.00-11.00

prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas

poniedziałek

13.00-14.00

1.381

środa

8.45-9.45

dr hab. Magdalena Szpunar, prof. UJ

poniedziałek

13.45-14.30

1.376

środa

11.15-12.00

dr hab. Agnieszka Szymańska, prof. UJ

wtorek

10.30-11.15

1.379

środa

14.00-14.45

dr hab. Weronika Świerczyńska-Głownia, prof. UJ

środa

9.00-9.45

1.308

czwartek

13.30-14.30

dr Monika Wawer

piatek

13.00-13.45

1.301

czwartek

9.00-9.45

mgr Rafał Wietoszko

wtorek

8.45-9.45

1.380

środa

12.00-13.00

dr Małgorzata Winiarska-Brodowska

środa (sprawy dedykowane praktykom studenckim)

11.30-12.15

1.303

czwartek

11.30-12.15

dr Maciej Zweiffel

poniedziałek

10.30-11.15

1.375

środa

13.00-13.45

dr Edyta Żyrek-Horodyska

poniedziałek

16.00-16.45

1.309

środa

7.15-8.00

dr hab. A Nowosad - dyżur dla studentów niestacjonarnych:

16.XI, od 13.00 do 13.30
19.01. od 11.15 do 11.45

DYŻURY W SESJI ZIMOWEJ 2019/2020

Wykładowca

Termin w sesji

 

28.01-9.02.2019

Termin w sesji poprawkowej

 

16.02-22.02.2019

Pokój

 dr hab. Agnieszka Hess, prof. UJ

(Dyrektor IDMIKS)

29.01 godz. 12:00

18.02 godz. 13:00

1.207

dr Lucyna Słupek

(Dyrektor ds. dydaktycznych)

29.01.2020 godz. 09:00-10:00

03.02.2020 godz. 09:00-10:00

05.02.2020 godz. 09:00-10:00

10.02.2020 godz. 09:00-10:00

17.02.2020 godz. 09:00-10:00

19.02.2020 godz. 09:00-10:00

1.205

dr Michał Bukowski

29.01.2020 godz. 09:00-10:00

05.02.2020 godz. 09:00-10:00

19.02.2020 09:00-10:00

1.377

dr Agnieszka Całek

29.01.2020 godz. 09:00-09:45

19.02.2020 09:00-09:45

1.380

mgr Sławomir Doległo

04.02.2020 godz. 10:00-12:00

08.02.2020 godz. 10:00-12:00

20.02.2020 godz. 14:00-16:00

22.02.2020 godz. 14:00-16:00

1.375

mgr Titus Ferenc

29.02.2020

12.00-13.00

19.02.2020

12.00-13.00

1.304

dr hab. Ryszard Filas

05.02.2020 godz. 11:30-12:30

19.02.2020 godz. 11:30-12:30

1.310

dr hab. Bogdan Fischer

30.01.2020 godz. 13:00

18.02.2020 godz. 17:00

1.302

dr hab. Jarosław Flis prof. UJ

02.02.2020 godz. 10:00-11:00

17.02.2020 godz. 10:00-11:00

1.223

dr hab. Magdalena Hodalska, prof. UJ

31.01.2020 godz. 10.45-11.30

21.02.2020 godz. 11.30-12.15

1.309

dr hab. Wojciech Kajtoch, prof. UJ

29.01.2020 godz. 19:00

21.02.2020 godz. 18:00

1.373

dr hab. Andrzej Kaliszewski, prof. UJ

06.02.2020 godz. 09:00-09:45

19.02.2020 09:00-09:45

1.219

dr hab.  Dominika Kasprowicz, prof. UJ

29.01.2020 godz. 10:00-11:00

 

1.303

dr hab. Beata Klimkiewicz, prof. UJ

10.02.2020 godz. 12:00-13:00

21.02.2020 godz. 12:00-13:00

1.221

dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz, prof. UJ

07.02.2020

12.00-13.00

18.02.2020

9.00-10.00

1.378

dr Małgorzata Majewska

04.02.2020

10.00-11.00

19.02.2020

10.00-11.00

1.301

mgr Krzysztof Nowak

29.01.2020 godz. 10:00-11:00

19.02.2020 godz. 10:00-11:00

1.374

dr hab.  Maria Nowina Konopka, prof. UJ

29.01.2020 godz. 10:00-10:45

19.02.2020 godz. 09:00-09:45

1.376

 

dr hab. Andrzej Nowosad

29.01.2020 godz.10:00-11:00

21.02.2020 godz. 14:00-14:30

1.222

dr Paweł Płaneta

 

05.02.2020 godz. 11:00-12:00

19.02.2020 godz. 11:00-12:00

1.302

prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas

28.01.2020 godz. 9:00-10:00

06.02.2020 godz. 9:00-10:00

20.02.2020 godz. 12:00-13:00

1.381

dr hab. Magdalena Szpunar, prof. UJ

 27.01.2020 godz. 11:15

17.02.2020 godz. 11:15

1.376

dr hab. Agnieszka Szymańska, prof. UJ

29.01.2020 godz. 14:00

04.02.2020 godz. 14:00

1.379

dr hab. Weronika Świerczyńska-Głownia, prof. UJ

04.02.2020 godz. 11:00-12:00

18.02.2020 godz. 10:00-11:00

1.308

dr Monika Wawer

29.01.2020

10.00-11.00

17.02.2020

10.00-11.00

1.301

mgr Rafał Wietoszko

29.01.2020 godz.09:00-10:00

19.02.2020 godz. 09:00-10:00

1.380

dr Małgorzata Winiarska-Brodowska

29.01.2020 godz. 14:15-15:00

17.02.2020 godz. 13:00-13:45

1.303

dr Maciej Zweiffel

03.02.2020 godz. 11:00-13:00

19.02.2020 godz. 11:00-13:00

1.375

dr Edyta Żyrek-Horodyska

 

03.02.2020 godz.08:45

17.02.2020 godz. 15.15-16.00

1.309