Dyżury wykładowców

DYŻURY W SEMESTRZE ZIMOWYM 2019/2020

Wykładowca

Dzień

Godzina

Pokój

 dr hab. Agnieszka Hess, prof. UJ

(Dyrektor IDMIKS)

środa

12.00-13.00

1.207

czwartek

13.00-14.00

dr Lucyna Słupek

(Dyrektor ds. dydaktycznych)

czwartek

11.30-12.30

1.205

środa

12.00-13.00

dr Michał Bukowski

poniedziałek

12.15-13.00

1.377

środa

12.15-13.00

dr Agnieszka Całek

wtorek

10.45-11.30

1.380

środa

9.00-9.45

mgr Sławomir Doległo

poniedziałek

14.00-15.00

1.375

środa

8.45-9.45

mgr Titus Ferenc

poniedziałek

15.00-16.00

1.304

środa

11.30-12.30

dr hab. Ryszard Filas

poniedziałek

13.45-14.30

1.310

środa

11.30-12.30

dr hab. Bogdan Fischer

środa

10.00-10.30

1.302

piątek

16.20-17.00

dr hab. Jarosław Flis prof. UJ

poniedziałek

10.30-11.15

1.223

środa

9.00-9.45

dr hab. Magdalena Hodalska, prof. UJ

środa

9.00-9.45

1.309

piątek

9.00-9.45

dr hab. Wojciech Kajtoch, prof. UJ

środa

Po umówieniu mailowym

1.373

piątek

15.00-16.00

dr hab. Andrzej Kaliszewski, prof. UJ

środa

7.15-8.00

1.219

czwartek

10.45-11.30

dr hab.  Dominika Kasprowicz, prof. UJ

wtorek

8.00-8.45

  1.303

środa

13.00-13.45

dr hab. Beata Klimkiewicz, prof. UJ

wtorek

13.30-14.30

1.221

środa

9.00-9.45

dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz, prof. UJ

wtorek

15.30-16.30

1.378

środa

9.30-10.30

dr Małgorzata Majewska

poniedziałek

20.30-21.00

1.301

czwartek

14.00-15.00

mgr Krzysztof Nowak

wtorek

9.00-9.45

1.302

środa

11.30.12.15

dr hab.  Maria Nowina Konopka, prof. UJ

środa

10.45-11.30

1.376

czwartek

9.00-9.45

 

dr hab. Andrzej Nowosad

środa

11.45-12.15

1.222

piątek

20.00-20.30

dr Paweł Płaneta

środa

11.30-12.15

1.302

piątek

10.00-11.00

prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas

poniedziałek

13.00-14.00

1.381

środa

8.45-9.45

dr hab. Magdalena Szpunar, prof. UJ

poniedziałek

13.45-14.30

1.376

środa

11.15-12.00

dr hab. Agnieszka Szymańska, prof. UJ

wtorek

10.30-11.15

1.379

środa

14.00-14.45

dr hab. Weronika Świerczyńska-Głownia, prof. UJ

środa

9.00-9.45

1.308

czwartek

13.30-14.30

dr Monika Wawer

piatek

13.00-13.45

1.301

czwartek

9.00-9.45

mgr Rafał Wietoszko

wtorek

8.45-9.45

1.380

środa

12.00-13.00

dr Małgorzata Winiarska-Brodowska

środa (sprawy dedykowane praktykom studenckim)

11.30-12.15

1.303

czwartek

11.30-12.15

dr Maciej Zweiffel

poniedziałek

10.30-11.15

1.375

środa

13.00-13.45

dr Edyta Żyrek-Horodyska

poniedziałek

16.00-16.45

1.309

środa

7.15-8.00

dr hab. A Nowosad - dyżur dla studentów niestacjonarnych:

16.XI, od 13.00 do 13.30
19.01. od 11.15 do 11.45