Dyżury wykładowców

DYŻURY W SEMESTRZE LETNIM 2019/2020

Wykładowca

Dzień

Godzina

Pokój

 dr hab. Agnieszka Hess, prof. UJ

(Dyrektor IDMIKS)

środa

14.45-15.45

1.207

czwartek

12.00-13.00

dr Lucyna Słupek

(Dyrektor ds. dydaktycznych)

poniedziałek

10.00-12.00

1.205

środa

10.00-11.00

dr Michał Bukowski

środa

8.00-9.00

1.377

piątek

9.30-10.30

dr Agnieszka Całek

wtorek

11.15-12.30

1.380

środa

9.30-10.15

mgr Sławomir Doległo

środa

11.00-12.00

1.375

czwartek

15.00-16.00

mgr Titus Ferenc

poniedziałek

18.00-19.00

1.304

wtorek

12.00-13.00

dr hab. Ryszard Filas

poniedziałek

13.30-14.30

1.310

piątek

10.00-11.00

dr hab. Bogdan Fischer

czwartek

16.20-17.00

1.302

 

 

dr hab. Jarosław Flis prof. UJ

poniedziałek

11.30-12.30

1.223

środa

9.45-10.30

dr hab. Magdalena Hodalska, prof. UJ

środa

9.30-10.15

1.309

piątek

9.30-10.15

dr hab. Wojciech Kajtoch, prof. UJ

środa

14.00-14.45

1.373

piątek

15.45-16.45

dr hab. Andrzej Kaliszewski, prof. UJ

środa

7.15-8.00

1.219

czwartek

10.45-11.30

dr hab.  Dominika Kasprowicz, prof. UJ

urlop

 

  1.303

 

 

dr hab. Beata Klimkiewicz, prof. UJ

środa

9.00-9.45

1.221

czwartek

9.00-9.45

dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz, prof. UJ

środa

10.30-11.30

1.378

czwartek

14.00-15.00

dr Małgorzata Majewska

poniedziałek

16.00-16.45

1.301

środa

10.45-11.30

dr Krzysztof Nowak

środa

9.45-10.30

1.374

czwartek

10.45-11.30

dr hab.  Maria Nowina Konopka, prof. UJ

środa

14.30-15.15

1.376

czwartek

17.45-18.30

 

dr hab. Andrzej Nowosad

środa

15.00-15.30

1.222

piątek

14.30-15.00

dr Paweł Płaneta

poniedziałek

12.00-13.00

1.302

środa

9.45-10.30

prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas

poniedziałek

14.45-15.45

1.381

NIESTACJONARNI

29.II.20 godz. 11:15-12:15

8.III.20 12:30 - 13:30
4.IV. 20 godz. 15:00-16:00

18.IV. 13:00 - 14:00

 

 

 

 

dr hab. Magdalena Szpunar, prof. UJ

poniedziałek

8.45-9.45

1.376

środa

10.45-11.30

dr hab. Agnieszka Szymańska, prof. UJ

wtorek

15.30-16.15

1.379

środa

15.30-16.15

dr hab. Weronika Świerczyńska-Głownia, prof. UJ

wtorek

14.00-14.45

1.308

środa

9.45-10.45

dr Monika Wawer

czwartek

11.15-12.00

1.301

piątek

9.30-10.15

mgr Rafał Wietoszko

wtorek

8.45-9.45

1.380

środa

11.45-12.30

dr Małgorzata Winiarska-Brodowska

środa

10.45-11.30

1.303

czwartek

18.15-19.00

dr Maciej Zweiffel

poniedziałek

10.30-11.15

1.375

środa

13.00-13.45

dr Edyta Żyrek-Horodyska

poniedziałek

14.10-14.55

1.309

środa

7.15-8.00

DYŻURY W SESJI LETNIEJ 2019/2020

Nazwisko

termin

godzina

Forma

Dr Michał Bukowski

19.06.2020, 26.06.2020

04.09.2020, 11.09.2020

9.00-10.00

9.00-10.00

Mail

Dr Agnieszka Całek

wtorki, czwartki

10.00-16.00

MS Teams, Skype, mail, USOS, Pegaz

Mgr Sławomir Doległo

18.06.2020

10.09.2020

10.00-12.00

10.00-12.00

MS Teams

Mgr Titus Ferenc

15.06.2020

28.06.2020

03.09.2020

 

12.00-13.00

 

mail

Dr hab. Ryszard Filas

Środy

11.30-13.00

Mail, w sprawach pilnych telefonicznie (proszę o kontakt z sekretariatem ogólnym 12 664 55 33)

Dr hab. Bogdan Fischer

22.06.2020

od 11.00

po uzgodnieniu mailowym MS Teams

Dr hab. Jarosław Flis, prof. UJ

15.06.2020, 16.06.2020

9.00-10.00

MS Teams, mail

Dr hab. Agnieszka Hess, prof. UJ

17.06.2020, 24.06.2020

15.09.2020

11.30-12.30

11.30-12.30

MS Teams

Dr hab. Magdalena Hodalska, prof. UJ

17.06.2020, 24.06.2020

02.09.2020

10.00-10.45

10.00-10.45

MS Teams, mail

Dr hab. Wojciech Kajtoch, prof. UJ

Środy

13.00-15.00

Telefonicznie (proszę o kontakt z sekretariatem ogólnym 12 664 55 33)

Dr hab. Andrzej Kaliszewski, prof. UJ

17.06.2020, 24.06.2020

09.09.2020

9.00-9.45

9.00-9.45

Mail

Dr hab. Dominka Kasprowicz, prof. UJ

URLOP

URLOP

URLOP

Dr hab. Beata Klimkiewicz, prof. UJ

18.06.2020

22.06.2020

12.00-14.00

16.00-17.00

mail

Dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz, prof. UJ

15.06.2020

19.06.2020

9.00-10.00

10.00-11.00

MS Teams

Dr Małgorzata Majewska

29.06.2020

14.09.2020

18.00-19.00

18.00-19.00

Skype

Dr hab. Maria Nowina Konopka

17.06.2020, 24.06.2020

03.09.2020, 10.09.2020

8.30-9.30

19.00-19.45

MS Teams

Dr Krzysztof Nowak

22.06.2020

09.09.2020

11.00-11.45

9.15-10.00

USOS mail, grupa zamknięta na FB

Dr hab. Andrzej Nowosad

15.06.2020, 22.06.2020

01.09.2020, 04.09.2020

16.00-17.00

15.00-16.00

MS Teams

Dr Paweł Płaneta

poniedziałki

środy

12.00-13.00

9.45-10.30

MS Teams

Prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas

Letnia właściwa: poniedziałki 15, 22.06

06.07.2020

Letnia poprawkowa

7, 14.09.2020

NST 05.09.2020

14.45-15.45

 

 

10.00-11.00

 

11.00-12.00

11.00-12.00

mail

teresa.sasinska-klas@uj.edu.pl

Dr Lucyna Słupek

poniedziałki

środy

9.00-10.30

12.00-13.00

Mail

Dr hab. Magdalena Szpunar, prof. UJ

15.06.2020

01.09.2020

10.00-11.00

10.00-11.00

Platforma Pegaz

Dr hab. Agnieszka Szymańska, prof. UJ

17.06.2020, 24.06.2020

09.09.2020, 11.09.2020

11.00-11.45

11.00-11.45

Skype

Dr hab. Weronika Świerczyńska-Głownia, prof. UJ

16.06.2020

08.09.2020

14.00-14.45

14.00-14.45

mail

Dr Monika Wawer

29.06.2020

15.09.2020

9.00-10.00

9.00-10.00

mail, dostępność na zoom

Mgr Rafał Wietoszko

22.06.2020

01.09.2020

8.30-9.30

8.30-9.30

MS Teams

Dr Małgorzata Winiarska-Brodowska

15.06.2020

01.09.2020

8.15-9.00

8.15-9.00

Mail, Skype

Dr Maciej Zweiffel

17.06.2020

07.09.2020

10.00-12.00

10.00-12.00

Usosweb, MS Teams

Dr Edyta Żyrek-Horodyska

18.06.2020, 25.06.2020

03.09.2020

 

19.00-19.45

19.00-19.45

Mail