Regulamin studiów

Regulamin studiów pierwszego stopnia,
drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

Regulamin obowiązuje studentów
rozpoczynających studia od 1 października 2012 r.-
wchodzi w życie od 1.10.2015 r.

Regulamin studiów pierwszego stopnia,
drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
(tekst ujednolicony)

Regulamin obowiązuje studentów
kontynuujących studia rozpoczęte przed 1 października 2012 r.
-
wchodzi w życie od 1.10.2012 r.

 

Warunki przeniesienia z innej uczelni lub zmiany kierunku w ramach UJ
ustalone przez Radę Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

 

Ogólne zasady oceniania studentów
na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 

Zobacz również