SESJA EGZAMINACYJNA LETNIA ZWYKŁA I POPRAWKOWA 2019/2020

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

ROK

PRZEDMIOT

EGZAMINATOR

SESJA ZWYKŁA

SESJA POPRAWKOWA

DZIEŃ

GODZINA

DZIEŃ

GODZINA

I

Polski system polityczny (E)

Dr hab. Jarosław Flis, prof. UJ

15.06.2020

Platforma Pegaz

12.00

   

Psychologia społeczna (E)

Dr Teresa Sławińska

do 20.05 praca zaliczeniowa

do 15.06

praca zaliczeniowa

mail

 

do 01.09.2020

praca zaliczeniowa

mail

 

Geografia polityczna i gospodarcza świata (E)

Dr hab. Andrzej Nowosad

15.06.2020

Platforma Pegaz

17.00-18.00

04.09.2020

Platforma Pegaz

17.00-18.00

Desktop publishing (Ćw)

Dr Maciej Zweiffel

22.06.2020

10.00-14.00

09.09.2020

10.00-12.00

Historia prasy i mediów Z/O

Dr Edyta Żyrek-Horodyska

Esej do 29.06.2020

mail

     

Gatunki dziennikarskie w mediach – print (K)

Dr Edyta Żyrek-Horodyska

Recenzja do 01.05

Projekt do 01.06

Reportaż 08.06

mail

     

II

Media w Polsce (E)

Dr hab. Ryszard Filas

24.06.2020

Platforma Pegaz

13.00-14.00

09.09.2020

Platforma Pegaz

13.00-14.00

Nowe media Z/O

Dr Michał Bukowski

19.06.2020

Platforma Pegaz

8.00-9.00

04.09.2020

Platforma Pegaz

10.00-11.00

Marketing polityczny Z/O

Dr Małgorzata Winiarska-Brodowska

22.05.2020

15.06.2020

Platforma Pegaz

9.45

9.00

01.09.2020

Platforma Pegaz

9.00

Montaż telewizyjny (K)

Dr Krzysztof Nowak

Do 14.06 prace będą ocenione

przygotowana podczas zajęć praca

     

European Media Policy Z/O

Dr hab. Beata Klimkiewicz, prof. UJ

19.06.2020

22.06.2020

23.06.2020

MS Teams

od 9.00

według listy

   

Public Relations Z/O

Dr hab. Jarosław Flis, prof. UJ

29.06.2020

Opracowanie wydarzenia w  trzyosobowych  zespołach

10.00

   

Historia reklamy Z/O

Dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz, prof. UJ

18.06.2020

Platforma Pegaz

9.30-10.30

   
Język niemiecki mgr Artur Kożuch

25.06.2020

MS Teams

     
Język angielski mgr Iwona Kordyś

16.06.2020

17.06.2020

23.06.2020

24.06.2020

25.06.2020

według listy

MS Teams

8.00-11.00

od 8.00

od 8.00

8.00-12.00

od 8.00

   
Język hiszpański mgr Joanna Róg-Pitera

22.06.2020 A1

26.02.2020

A2

MSTeams lub Big Blue Button

     

Kultura cyfrowa Z/O

Dr hab. Magdalena Szpunar, prof. UJ

praca pisemna do 15.06.2020

Platforma Pegaz

     

Stosunki międzynarodowe Z/O

Dr Paweł Płaneta

16.06.2020

MS Teams

12.00

   

Etykieta i komunikacja interpersonalna Z/O

Dr Teresa Sławińska

do 20.05.2020

praca pisemna potem do 15.06.2020

praca  pisemna

mail

 

do 01.09.2020

praca pisemna

mail

III

Komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe (E)

Dr hab. Beata Klimkiewicz, prof. UJ

18.06.2020

MS Teams

10.00

test

   

Formy paraartystyczne w mediach Z/O

 

Dr hab. Andrzej Kaliszewski, prof. UJ

Dr Edyta Żyrek-Horodyska

 

do 14.06 praca zaliczeniowa (AK), do 08.06 (E Z), prezentacja 01.05

mail

     

Komunikowanie wizualne (E)

Dr Paweł Płaneta

16.06.2020

MSTeams

10.00

   

Media, reklama i konsumpcja we współczesnych teoriach kutury

Dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz, prof. UJ

19.06.2020

Platforma Pegaz

14.00-15.30

   

Opinia publiczna

Prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas

15.06.2020

Platforma Pegaz

11.30-13.00

05.09.2020

Platforma Pegaz

10.00-11.00

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia.

SUM

ROK

PRZEDMIOT

EGZAMINATOR

SESJA ZWYKŁA

SESJA POPRAWKOWA

I

Pragmatyka językowa

Dr Małgorzata Majewska

25.06.2020

praca pisemna

mail

10.09.2020

praca pisemna

mail

I

Mediatyzacja sfery publicznej

Dr hab. Magdalena Szpunar, prof. UJ

15.06.2020

praca pisemna

Platforma Pegaz

01.09.2020

praca pisemna

Platforma Pegaz

I

Socjologia mediów

Prof. Dr hab. Teresa Sasińska-Klas

15.06.2020 godz. 8.00-9.30

Platforma Pegaz

5.09.2020 godz. 10.00-11.00

Platforma Pegaz

I

Dyplomacja publiczna i branding kraju

Dr hab. Agnieszka Szymańska, prof. UJ

Prace pisemne zgodnie z wyznaczonym, znanym studentom terminarzem

mail

prace pisemne do 07.09.2020

mail

II

Media , reklama i konsumpcja we współczesnych teoriach kultury

Dr hab. Małgorzata Lisowska Magdziarz, prof. UJ

19.06.2020

godz. 14.00-15.30

Platforma Pegaz

 

II

Media lokalne i środowiskowe

Dr hab. Ryszard Filas

15.06.2020 godz. 15.00-16.00

Platforma Pegaz

9.09.2020 godz. 12.00-13.00

Platforma Pegaz

II

Marketing

Dr hab. Weronika Świerczyńska-Głownia, prof. UJ

16.06.2020

godz. 15.00-16.30

Platforma Pegaz

8.09.2020 godz. 15.00-16.30

 

Platforma Pegaz

II

Medialna analiza społeczno-polityczna

Prof. Dr hab. Teresa Sasińska-Klas, dr hab. Jarosław Flis, prof. UJ

15.06.2020 godz. 9.45-11.15

JF – praca pisemna mail

5.09.2020 godz. 10.00-11.00

II

Zarządzanie projektami Z/O (ćw)

Dr hab. Andrzej Nowosad

15.06.2020 godz. 16.00-17.00 Pegaz

04.09.2020 godz. 16.00-17.00 Pegaz

 

 

 

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

ROK

PRZEDMIOT

EGZAMINATOR

SESJA ZWYKŁA

SESJA POPRAWKOWA

I

Geografia polityczna i gospodarcza świata

Dr hab. Andrzej Nowosad

20.06.2020 godz. 9.00-10.00

Platforma Pegaz

05.09.2020 godz. 17.00-18.00

Platforma Pegaz

I

Psychologia społeczna

Dr Teresa Sławińska

Do 20.05.2020, do 15.06.2020 – praca zaliczeniowa

mail

Do 01.09.2020 – praca zaliczeniowa

mail

I

Polski system polityczna

Dr hab. Jarosław Flis, prof. UJ

20.06.2020 godz. 11.30 Platforma Pegaz

 

I Historia prasy i mediów Z/O dr Edyta Żyrek-Horodyska

praca zaliczeniowa do 29.06.2020

mail

 

II

Media w Polsce

Dr hab. Ryszard Filas

27.06.2020 godz. 12.00-13.00

Platforma Pegaz

12.09.2020 godz. 12.00-13.00

Platforma Pegaz

II Język niemiecki mgr Romana Kiełbasińska

21.06.2020

godz.11.00

MS Teams

 
II PR Z/O dr hab. Jarosław Flis - analiza przygotowana w dwuosobowych zespołach

do 29.06.2020

mail

 
II Nowe media Z/O dr Michał Bukowski

07.06.2020 godz. 11.00

Platforma Pegaz

 

III

Opinia publiczna

Prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas

 

20.06.2020 godz. 10.00

05.09.2020 godz. 10.00-11.00

III

Komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe

Dr hab. Beata Klimkiewicz, prof. UJ

21.06.2020

godz. 9.00-16.00 wg listy

MS Teeams

 

III

Komunikowanie wizualne

Dr Paweł Płaneta

MS Teams

20.06.2020 godz. 14.00

05.09.2020 godz. 12.00

III