Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sesja egzaminacyjna

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

ROK

PRZEDMIOT

EGZAMINATOR

SESJA ZWYKŁA

SESJA POPRAWKOWA

DZIEŃ

GODZINA

DZIEŃ

GODZINA

I

Polski system polityczny (E)

dr hab. Jarosław Flis, prof. UJ

15.06.2020, Platforma Pegaz

12.00

   

Psychologia społeczna (E)

dr Teresa Sławińska

do 20.05 praca zaliczeniowa, do 15.06, praca zaliczeniowa, mail

 

do 01.09.2020

praca zaliczeniowa, mail

Geografia polityczna i gospodarcza świata (E)

dr hab. Andrzej Nowosad

15.06.2020, Platforma Pegaz

17.00-18.00

04.09.2020, Platforma Pegaz

17.00-18.00

Desktop publishing (K)

dr Maciej Zweiffel

22.06.2020

10.00-14.00

09.09.2020

10.00-12.00

Historia prasy i mediów (Z/O)

dr Edyta Żyrek-Horodyska

Esej do 29.06.2020

mail

     

Gatunki dziennikarskie w mediach – print (K)

dr Edyta Żyrek-Horodyska

recenzja do 01.05, projekt do 01.06, reportaż do 08.06, mail

     

II

Media w Polsce (E)

dr hab. Ryszard Filas

24.06.2020, Platforma Pegaz

13.00-14.00

09.09.2020, Platforma Pegaz

13.00-14.00

Nowe media (Z/O)

dr Michał Bukowski

19.06.2020, Platforma Pegaz

8.00-9.00

04.09.2020, Platforma Pegaz

10.00-11.00

Marketing polityczny (Z/O)

dr Małgorzata Winiarska-Brodowska

22.05.2020

15.06.2020,

Platforma Pegaz

9.45

9.00

01.09.2020, Platforma Pegaz

9.00

Montaż telewizyjny (K)

dr Krzysztof Nowak

do 14.06 prace będą ocenione, przygotowana podczas zajęć praca

     

European Media Policy (Z/O)

dr hab. Beata Klimkiewicz, prof. UJ

19.06.2020, 22.06.2020, 23.06.2020, MS Teams

od 9.00, według listy

   

Public Relations (Z/O)

dr hab. Jarosław Flis, prof. UJ

29.06.2020, opracowanie wydarzenia w  trzyosobowych  zespołach

10.00

   

Historia reklamy (Z/O)

dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz, prof. UJ

18.06.2020, Platforma Pegaz

9.30-10.30

   
Język niemiecki mgr Artur Kożuch

25.06.2020

MS Teams

     
Język angielski mgr Iwona Kordyś

16.06.2020

17.06.2020

23.06.2020

24.06.2020

25.06.2020

według listy

MS Teams

8.00-11.00

od 8.00

od 8.00

8.00-12.00

od 8.00

   
Język hiszpański mgr Joanna Róg-Pitera

22.06.2020 – A1, 26.02.2020  – A2, MSTeams lub Big Blue Button

     

Kultura cyfrowa (Z/O)

dr hab. Magdalena Szpunar, prof. UJ

praca pisemna do 15.06.2020, Platforma Pegaz

     

Stosunki międzynarodowe (Z/O)

dr Paweł Płaneta

16.06.2020, MS Teams

12.00

   

Etykieta i komunikacja interpersonalna (Z/O)

dr Teresa Sławińska

do 20.05.2020 praca pisemna potem do 15.06.2020 praca  pisemna, mail

 

do 01.09.2020

praca pisemna, mail

III

Komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe (E)

dr hab. Beata Klimkiewicz, prof. UJ

18.06.2020, MS Teams

10.00, test

   

Formy paraartystyczne w mediach (Z/O)

 

dr hab. Andrzej Kaliszewski, prof. UJ, dr Edyta Żyrek-Horodyska

 

do 14.06 praca zaliczeniowa (AK), do 08.06 (EZ), prezentacja 01.05., mail

     

Komunikowanie wizualne (E)

dr Paweł Płaneta

16.06.2020, MSTeams

10.00

   

Media, reklama i konsumpcja we współczesnych teoriach kutury

dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz, prof. UJ

19.06.2020, Platforma Pegaz

14.00-15.30

   

Opinia publiczna

prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas

15.06.2020, Platforma Pegaz

11.30-13.00

05.09.2020, Platforma Pegaz

10.00-11.00

Studia stacjonarne drugiego stopnia

ROK

PRZEDMIOT

EGZAMINATOR

SESJA ZWYKŁA

SESJA POPRAWKOWA

I

Pragmatyka językowa

dr Małgorzata Majewska

25.06.2020, praca pisemna, mail

10.09.2020, praca pisemna, mail

I

Mediatyzacja sfery publicznej

dr hab. Magdalena Szpunar, prof. UJ

15.06.2020, praca pisemna, Platforma Pegaz

01.09.2020, praca pisemna, Platforma Pegaz

I

Socjologia mediów

prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas

15.06.2020, godz. 8.00-9.30, Platforma Pegaz

5.09.2020, godz. 10.00-11.00, Platforma Pegaz

I

Dyplomacja publiczna i branding kraju

dr hab. Agnieszka Szymańska, prof. UJ

prace pisemne zgodnie z wyznaczonym, znanym studentom terminarzem, mail

prace pisemne do 07.09.2020, mail

II

Media , reklama i konsumpcja we współczesnych teoriach kultury

dr hab. Małgorzata Lisowska Magdziarz, prof. UJ

19.06.2020, godz. 14.00-15.30, Platforma Pegaz

 

II

Media lokalne i środowiskowe

dr hab. Ryszard Filas

15.06.2020, godz. 15.00-16.00, Platforma Pegaz

9.09.2020, godz. 12.00-13.00, Platforma Pegaz

II

Marketing

dr hab. Weronika Świerczyńska-Głownia, prof. UJ

16.06.2020, godz. 15.00-16.30, Platforma Pegaz

8.09.2020, godz. 15.00-16.30, Platforma Pegaz

II

Medialna analiza społeczno-polityczna

prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas, dr hab. Jarosław Flis, prof. UJ

15.06.2020, godz. 9.45-11.15, JF – praca pisemna mail

5.09.2020, godz. 10.00-11.00

II

Zarządzanie projektami (Z/O)

dr hab. Andrzej Nowosad

15.06.2020, godz. 16.00-17.00, Pegaz

04.09.2020, godz. 16.00-17.00, Pegaz

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

ROK

PRZEDMIOT

EGZAMINATOR

SESJA ZWYKŁA

SESJA POPRAWKOWA

I

Geografia polityczna i gospodarcza świata

dr hab. Andrzej Nowosad

20.06.2020, godz. 9.00-10.00, Platforma Pegaz

05.09.2020, godz. 17.00-18.00, Platforma Pegaz

I

Psychologia społeczna

dr Teresa Sławińska

do 20.05.2020, do 15.06.2020 – praca zaliczeniowa, mail

do 01.09.2020 – praca zaliczeniowa, mail

I

Polski system polityczna

dr hab. Jarosław Flis, prof. UJ

20.06.2020, godz. 11.30, Platforma Pegaz

 

I Historia prasy i mediów (Z/O) dr Edyta Żyrek-Horodyska

praca zaliczeniowa do 29.06.2020, mail

 

II

Media w Polsce

dr hab. Ryszard Filas

27.06.2020, godz. 12.00-13.00, Platforma Pegaz

12.09.2020, godz. 12.00-13.00, Platforma Pegaz

II Język niemiecki mgr Romana Kiełbasińska

21.06.2020, godz.11.00, MS Teams

 
II Public Relations (Z/O) dr hab. Jarosław Flis  – analiza przygotowana w dwuosobowych zespołach

do 29.06.2020, mail

 
II Nowe media (Z/O) dr Michał Bukowski

07.06.2020,  godz. 11.00, Platforma Pegaz

 

III

Opinia publiczna

prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas

20.06.2020, godz. 10.00

05.09.2020, godz. 10.00-11.00

III

Komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe

dr hab. Beata Klimkiewicz, prof. UJ

21.06.2020, godz. 9.00-16.00 wg listy, MS Teams

 

III

Komunikowanie wizualne

dr Paweł Płaneta

20.06.2020, godz. 14.00, MS Teams

05.09.2020, godz. 12.00