SESJA EGZAMINACYJNA ZIMOWA ZWYKŁA I POPRAWKOWA 2019/2020

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

ROK

PRZEDMIOT

EGZAMINATOR

SESJA ZWYKŁA

SESJA POPRAWKOWA

DZIEŃ

GODZINA

SALA

DZIEŃ

GODZINA

SALA

I

Socjologia (W)

prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas

13.01.2020

09:45-10:45

0.310

17.02.2020

11.00-12.00

0.101

Ekonomia (W)

dr hab. Andrzej Nowosad

29.01.2020

09.00-10.00

0.101

21.02.2020

12.00-13.00

0.101

Nauka o komunikowaniu (W)

dr Lucyna Słupek

03.02.2020

10.00-11.30

0.101

17.02.2020

10.00-11.00

0.101

Teoria gatunków dziennikarskich (W)

dr hab. Andrzej Kaliszewski, prof. UJ

05.02.2020

08.00-09.00

0.101

19.02.2020

08.00-09.00

0.101

Etyka dziennikarska (W)

dr hab. Bogdan Fischer

30.01.2020

10.30-11.00

0.310

18.02.2020

14.00-14.30

3.111

Dziennikarskie źródła informacji (W)

dr hab. Magdalena Hodalska    prof. UJ

04.02.2020

10.00

0.101

21.02.2020

11.00-12.00

0.101

Warsztaty edytorskie (Ćw)

dr Maciej Zweiffel

03.02.2020

12.00-13.00

0.101

19.02.2020

11.00-13.00

1.120

II

Główne nurty w literaturze światowej i polskiej XX i XXI wieku

dr hab. Andrzej Kaliszewski, prof. UJ

05.02.2020

09.00-10.00

0.101

19.02.2020

08.00-9.00

0.101

Wprowadzenie do metodologii nauk z elementami logiki

dr hab. Dominika Kasprowicz, prof. UJ

29.01.2020

09.00-10.00

3.111

17.02.2020 9.00-10.00 1.118

Prawo prasowe

dr hab. Bogdan Fischer

30.01.2020

11.00-11.30

0.310

18.02.2020

13.30-14.00

3.111

Współczesne systemy polityczne

dr hab. Andrzej Nowosad

29.01.2020

08.00-09.00

0.101

21.02.2020

13.00-14.00

0.101

Media w świecie

dr Małgorzata Winiarska-Brodowska

29.01.2020
30.01.2020  31.01.2020 03.02.2020

15.00-19.00

Gabinet 1.303

17.02.2020

12.00-13.00

Gabinet 1.303

Montaż dźwięku

mgr Krzysztof Nowak

20.01 (1,3)  21.01 (5)  27.01 (2,4)  28.01 (6,7)

na zajęciach

3.108

19.02.2020

10.00-11.30

3.108

  Reklama we współczesnym społeczeństwie dr hab. M. Lisowska-Magdziarz, prof. UJ       21.02.2020 9.00 0.101

III

Media w UE

dr hab. Beata Klimkiewicz, prof. UJ

29.01.2020

10.00-12.30

0.101

21.02.2020

09.00-10.00

3.111

Antropologia nowych mediów

dr hab. Magdalena  Szpunar, prof. UJ

31.01.2020

10.45-13.00

3.111

17.02.2020

10.00

3.111

Ochrona własności intelektualnej

dr hab. Bogdan Fischer

30.01.2020

11.30-12.00

0.310

18.02.2020

14.30-15.00

3.111

Komunikacja polityczna

dr hab. Dominka Kasprowicz, prof. UJ

29.01.2020

08.00-09.00

3.111

19.02.2020

9.00-10.00

1.118

Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów

dr hab. Magdalena Hodalska, prof. UJ

31.01.2020

09.30

0.101

21.02.2020 10.00-11.00 3.111

Studia stacjonarne drugiego stopnia.

 

I rok SUM

 

I

Przedmiot

Egzaminator

Sesja zwykła

Sesja poprawkowa

Dzień

Godzina

Sala

Dzień

Godzina

Sala

Metodologia nauk społecznych

prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas

27.01.2020

11.30-12.30

0.101

17.02.2020

11.00

0.101

Główne nurty kultury światowej i polskiej XX i XXI wieku

dr hab. Andrzej Kaliszewski prof. UJ

06.02.2020

10.00-11.00

0.101

19.02.2020

08.00-09.00

0.101

Ekonomika mediów

dr hab. Weronika Świerczyńska-Głownia

 prof. UJ

04.02.202

10.00-11.00

Gabinet

1.308

18.02.2020

11.00-12.00

1.121

Społeczeństwo informacyjne

dr hab. Maria Nowina Konopka, prof. UJ

29.01.2020

11.00-12.00

3.111 

19.02.2020 

 09.45

 3.111

Teorie komunikowania masowego

dr Paweł Płaneta

31.01.2020

10.00-11.30

0.310

17.02.2020

10.00-11.30 

 0.101

Prawo autorskie

dr hab. Bogdan Fischer

30.01.2020

10.00-10.30

 0.310

18.02.2020

15.00-15.30

3.111

Język angielski

mgr Iwona Kordyś,

mgr Anna Wierciak

30.01.2020

03.02.2020

04.02.2020

11.00-14.00

10.00-17.00

10.00-17.00

0.101 1.120

1.120

19.02.2020

15.00-17.00

1.118

 

               

 

II SUM

II

Przedmiot

Egzaminator

Sesja zwykła

Sesja poprawkowa

Dzień

Godzina

Sala

Dzień

Godzina

Sala

Communication and Global Media

dr hab. Beata Klimkiewicz prof. UJ

28.01.2020

29.01.2020

10.02.2020

13.00-18.00

13.00-18.00

09.00-17.00

gabinet

21.02.2020

 10.30-16.00

 gabinet

Teorie internetu

dr hab. Magdalena Szpunar, prof. UJ

31.01.2020

10.00-10.45

3.111

17.02.2020

10.45

3.111

Język mediów, język w mediach

 

dr hab. Wojciech Kajtoch prof. UJ

29.01.2020

30.01.2020

12.00-19.00

12.00-19.00

gabinet

 21.02.2020

 12.00-19.00

 gabinet

Mediatyzacja kultury współczesnej

dr Edyta Żyrek-Horodyska

03.02.2020

09.00-10.00

0.101

17.02.2019

16.00-16.45

0.101

Ochrona dóbr osobistych i danych osobowych w praktyce

dr hab. Bogdan Fischer

30.01.2020

12.00-12.30

0.310

18.02.2020

15.00-15.30

3.111

Etyka mediów

dr hab. Bogdan Fischer

30.01.2020

12.30-13.00

0.310

18.02.2020

15.30-16.00

3.111

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

ROK

PRZEDMIOT

EGZAMINATOR

SESJA ZWYKŁA

SESJA POPRAWKOWA

DZIEŃ

GODZINA

SALA

DZIEŃ

GODZINA

SALA

I

 

Socjologia

prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas

25.01.2020

15.15-16.15

0.101

23.02.2020

9.00-10.00

1.120

Ekonomia

dr hab. Andrzej Nowosad

01.02.2020

13.00-14.00

0.101

22.02.2020

12.00

0.101

Nauka o komunikowaniu

dr Lucyna Słupek

01.02.2020

09.00-10.30

0.310

22.02.2020

10.00-11.00

3.111

Teoria gatunków dziennikarskich

dr Edyta Żyrek-Horodyska

08.02.2020

08.00-09.00

3.111

22.02.2020

09.00-10.00

3.111

Warsztaty edytorskie

dr Maciej Zweiffel

08.02.2020

11.00-12.00

0.101

22.02.2020

11.00-12.00

1.121

Etyka dziennikarska

dr hab. Bogdan Fischer

09.02.2020

16.00-16.30

3.111

23.02.2020

12.00-12.30

1.119

II

Główne nurty w literaturze światowej i polskiej XX i XXI wieku

dr hab. Andrzej Kaliszewski, prof. UJ

02.02.2020

09.00-10.00

0.101

22.02.2020

8.00-09.00

0.101

Wprowadzenie do metodologii nauk z elementami logiki

dr hab. Ryszard Filas

09.02.2020

10.00-11.00

0.101

23.02.2020

10.00-11.00

1.121

Prawo prasowe

dr hab. Bogdan Fischer

09.02.2020

16.30-17.00

3.111

23.02.2020

12.30-13.00

1.119

Współczesne systemy polityczne

dr hab. Andrzej Nowosad

01.02.2020

08.00-09.00

0.101

22.02.2020

13.00

0.101

Media w świecie

dr Małgorzata Winiarska-Brodowska

08.02.2020

08.00-13.00

Gabinet 1.303

22.02.2020

15.00-16.00

Gabinet 1.303

Montaż dźwięku

mgr Krzysztof Nowak

07.12 (1) 14.12 (3) 11.01 (2)

Na zajęciach

 

 

 

 

 

II

Reklama we współczesnym społeczeństwie

Z/O

dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz, prof. UJ 08.02.2020 godz.14.00 0.101 22.02.2020 9.00-10.00 0.101

III

Media w UE

dr hab. Beata Klimkiewicz,  prof. UJ

09.02.2019

 09.00-16.00

Gabinet

1.221

23.02.2020

13.30-15.00

Gabinet

1.221

Antropologia nowych mediów

dr hab. Magdalena  Szpunar, prof. UJ

Esej 28.01.2019

         

Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów

dr hab Magdalena Hodalska, prof. UJ

01.02.2020

10.00

0.101

22.02.2020 10.00-11.00 0.101

Ochrona własności  intelek.   Z/O

dr hab. Bogdan Fischer

09.02.2020

17.00-17.30

3.111

23.02.2020

13.00-13.30

1.119