Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Katarzyna Vanevska

Zakład Komunikowania Politycznego i Mediów

k.vanevska@uj.edu.pl

tel. 516 444 129

pokój nr 1.221

 

 

 

 

 

Zainteresowania badawcze

komunikowanie międzykulturowe

kulturowe konteksty mediów

komunikacja polityczna

mediatyzacja sfery międzynarodowej

pojęcie Innego w komunikacji


 

Publikacje

Artykuły w pracach zbiorowych

Vanevska, K. (2024) Poland Country Report, w: Verza, S., Blagojev, T., Borges, D., Kermer, J., Trevisan, M., Reviglio, U. (red.) CMPF - Uncovering news deserts in Europe. Risks and opportunities for local and community media in the EU. Florence, European University Institute, s. 140-146.

Vanevska, K. (2024) Media w Macedonii Północnej, w: Wolny Zmorzyński, K, Doktorowicz, K., Płaneta, P., Filas, R. (red.) Leksykon terminów medialnych M/Z. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Vanevska, K. (2012) Commercial television, w: Pokorna-Ignatowicz, K. (red.) The Polish Media System: 1989-2011. Kraków, Wydawnictwo Krakowskiej Akademii im. A. Frycza-Modrzewskiego.

Vanevska, K. (2010) Rola starych i nowych mediów w budowie wizerunku państwa na przykładzie republiki Macedonii, w: du Vall, M., Walecka-Rynduch, A. (red.) Stare i  nowe media w kontekście kampanii politycznych i sprawowania władzy,  Tom 2. Kraków, Wydawnictwo Krakowskiej Akademii im. A. Frycza-Modrzewskiego.

Vanevska, K. (2011) Medialna retoryka nienawiści w Republice Macedonii jako narzędzie kształtowania rzeczywistości społecznej i politycznej, w: Pucek, Z., Bierówka, J. (red.) Media a opinie i postawy społeczne. Kraków, Wydawnictwo Krakowskiej Akademii im. A. Frycza-Modrzewskiego

Vanevska, K. (2011) Komunizm na Bałkanach a sprawa Macedonii, w: Masiarz, W. (red.) Totalitaryzm przetrwał do XXI wieku. Kraków, Wydawnictwo Krakowskiej Akademii im. A. Frycza-Modrzewskiego.

 

Artykuły w czasopismach naukowych

Vanevska, K. (2011), Globalizacja a budowanie tożsamości mniejszości narodowej w kraju wieloetnicznym – na przykładzie mniejszości romskiej w Republice Macedonii, w: Bednarczyk, B., Krakowskie Studia Międzynarodowe Nr 3 (189-210). Kraków,  Wydawnictwo Krakowskiej Akademii im. A. Frycza-Modrzewskiego.

Vanevska, K. (2008), Media mniejszości narodowych w Macedonii, w: Płaneta. P. (red.) Zeszyty Prasoznawcze Nr 3-4 (195-196).  Kraków, Kwartalnik Ośrodka Badań Prasoznawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego.