doktor 

MONIKA WAWER

Zakład Nowych Mediów

 

 

KONTAKT
monika.wawer@uj.edu.pl
tel. 12 664-55-42
KONSULTACJE

pokój nr 1.301

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • formaty i gatunki telewizyjne,
  • nowe technologie w dziennikarstwie (data journalism, robot journalism, wykorzystanie social mediów).
 

WYBRANE PUBLIKACJE

2018. Badania nad telewizją: kilka perspektyw, [w:] Metody badań medioznawczych i ich zastosowanie, (red.) A. Szymańska, A. Hess, M. Lisowska-Magdziarz

2018. Robot journalism: czy w newsroomach przyszłości będą pracować automaty?, Zeszyty Prasoznawcze 2018 nr 2, s.177- 190

2016. Reporter w przebraniu M. Wawer, M. Kuciel, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskieg

2016. „Data journalism” – czy specjalista pozyskujący, porządkujący i prezentujący dane jest jeszcze dziennikarzem?, [w:] Komunikowanie o nauce, (red.) E. Żyrek-Horodyska i M. Hodalska. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2016. „Grey’s Anatomy” – Postrasowy, postfeministyczny dyskurs o szpitalu odciętym od historii i kultury, Zeszyty Prasoznawcze, nr 1, s. 182-196..

2015. W jaki sposób media tradycyjne wykorzystują open source journalism, tworząc medialny obraz świata?, [w:] Współczense Media. Medialny Obraz Świata. Tom 1. Zagadnienia teoretyczne. Lublin.

2013. O granicach kreacji we współczesnym reportażu i dokumencie telewizyjnym, Zeszyty Prasoznawcze, nr 4, s. 495-508.

2012. Dziennikarze o sztuce czyli opowieści medialnie nielogiczne. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2011. Rozmowa w radiu, rozmowa w telewizji. Specyfika przekazu, Radio i społeczeństwo, s. 377-391.

2010. Dystans konwersacyjny w polskich talk-show, Zeszyty Prasoznawcze Kraków, s. 107-117.

2009. Czy dziennikarze lubią, kiedy rozmówcy nie odpowiadają na pytania? – czyli o reakcjach unikowych w wywiadach radiowych i telewizyjnych, Współczesne media – status, aksjologia, funkcjonowanie. Lublin, s. 409-416.