Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Monika Szafrańska

Zakład Komunikowania Politycznego i Mediów

monika.szafranska@uj.edu.pl

 

 

 

Zainteresowania badawcze

funkcje portali factcheckingowych w systemie medialnym
propaganda i dezinformacja
komunikacja polityczna

 

Publikacje

 

Artykuły w czasopismach naukowych
 

Szafrańska, M. (2023). Prawda czy fałsz? Weryfikacja wypowiedzi polityków na temat pandemii COVID-19 na portalu factcheckingowym Demagog.org.pl. W: Dyskurs i Dialog, nr 11(1), s. 99–122.

Szafrańska, M. (2023). Stronniczość, wierzenia i przekonania w erze „fałszywych faktów”. W: Zeszyty Prasoznawcze, nr 2(254), s. 149–153.

Szafrańska, M. (2022). Brytyjski fact-checking. W: Zeszyty Prasoznawcze, nr 1(249), s. 111–114.

 

Artykuły w pracach zbiorowych


Szafrańska, M. (2023). Rola portali factcheckingowych w systemie medialnym w świetle dziennikarskiej teorii demokracji. W: B. Sosińska-Kalata, P. Tafiłowski (red.), Nauka o informacji w okresie zmian. Nauka wobec współczesności: Wojny informacyjne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, s. 76–92.

Szafrańska, M. (2022). Demagog.org.pl jako przykład portalu factcheckingowego w Polsce. W: J. Kępa-Mętrak, P. Ciszek (red.), Polski system medialny w procesie zmian. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, s. 231–247.