Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Roksana Gloc

portret mgr Roksany ZdunekZakład Badań nad Mediatyzacją

roksana.gloc@uj.edu.pl
tel. 12 664 58 39
pokój nr 1.376
 

Zainteresowania badawcze

użytkownicy mediów społecznościowych
strategie komunikowania
zachowania wyborcze młodych
badania mediów społecznościowych
komunikacja polityczna
 

Publikacje


Artykuły w czasopismach naukowych

Zdunek, R. M. (2020). Review of: Jean M. Twenge, iGen: Why Today’s Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy – and Completely Unprepared for Adulthood – and What That Means for the Rest of Us. W: Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio K, Politologia, 27(2), 159–163. 

Zdunek, R. (2020). Instagram jako przestrzeń komunikacyjna dla twórców filmowych i młodych widzów: analiza porównawcza profili najpopularniejszych płatnych serwisów VOD w Polsce. W: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura, 12(4), 122–136.

Sidyk, D., Zdunek, R. (2020). An Introduction to Open Journal Systems. W: Central European Journal of Communication, 13(3(27)), 470-473.

Zdunek, R. (2020). Pokonać niewidzialnego wroga. Recenzja: Magdalena Hodalska. Trauma dziennikarzy. Dziennikarstwo traumy. W: Konteksty społeczne, Tom 8, Nr 1(15), 157-161.

Zdunek, R. (2018). Komunikacja wizerunkowa organizacji hospicyjnych i jej wpływ na kształtowanie świadomości społeczeństwa. W: Rynek-Społeczeństwo-Kultura, nr 2(28), s. 34-38.


Artykuły w pracach zbiorowych

Zdunek, R. M. (2021). Quantitative and qualitative social media content analysis: TikTok usage by the World Health Organization during the first wave of the COVID-19 pandemic. W: K. Kopecka-Piech, B. Łódzki (red.), Covid-19 Pandemic as a Challenge for Media and Communication Studies. Londyn: Routledge, Routledge Research in Cultural and Media Studies (w druku).

Zdunek, R. (2018). Zarządzanie różnorodnością w przedsiębiorstwach medialnych. W: Autorytet Biznesu VII. Współczesne Zarządzanie Biznesem  Podejście interdyscyplinarne. Warszawa: Wydawnictwo Fundacji Biznesu i Nauki, s. 471-482.