Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Lucyna Słupek

portret dr Lucyny SłupekZakład Nowych Mediów
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

lucyna.slupek@uj.edu.pl
tel. 12 664-55-34
pokój nr 1.205

Zainteresowania badawcze

media w świecie
media w Unii Europejskiej 
telewizja publiczna w Europie Zachodniej
komunikowanie międzynarodowe i dyplomacja mediów
społeczne, polityczne i kulturowe uwarunkowania funkcjonowania mediów

 

Publikacje


Artykuły w czasopismach naukowych

Hess, A., Kasprowicz, D., Słupek, L. (2018). Barometr Wyborczy 2014 w procesie pozyskiwania danych na temat lokalnego komunikowania politycznego. W: e-Politikon, vol. 25, ss. 54-86.

Słupek, L. (2016). Elektroniczne media transmisyjne. W: Zeszyty Prasoznawcze. Analiza zawartości (1957-2012). Metody – tematy – autorzy, s. 287-301.

Flis, J., Hess, A., Kasprowicz, D., Lisowska-Magdziarz M., Nowak, K., Słupek, L., Szymańska, A., Świerczyńska-Głownia, W. (2015). Nawigacja na mniejszych akwenach. Programy ugrupowań i kandydatów samorządowych w aplikacji internetowej Barometr Wyborczy 2014. W: e-Politikon, vol. 15, s. 8-44.

Słupek, L. (2014).  Impreza sportowa jako narzędzie kreacji wizerunku kraju-gospodarza. W: Zeszyty PrasoznawczeMediatyzacja polityki, nr 2, s. 293-309.


Artykuły w pracach zbiorowych

Słupek, L. (2007). Agencje informacyjne i prasa na świecie. W: E. Chudziński (red.), Słownik wiedzy o mediach. Warszwa-Bielsko-Biała: ParkEdukacja/Wydawnictwo Szkolne PWN, s. 227-253.

Słupek, L. (2005). Media publiczne w Unii Europejskiej. W: M. Magoska (red.), Media – władza – prawo. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s.147-165.

Słupek, L. (2004). Rynek mediów w Wielkiej Brytanii. Wybrane zagadnienia. W: A. Hess, T. Sasińska–Klas (red.), Media a integracja europejska. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 33-51.

Słupek, L. (2002). Polityka audiowizualna Unii Europejskiej wobec nowych wyzwań technologicznych. W: B. Fijałkowska i A. Żukowski (red.), Unifikacja i różnicowanie się współczesnej Europy, Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA, s. 368-376.

Słupek, L. (2001).  Prawne i pozaprawne aspekty polityki audiowizualnej Unii Europejskiej. Wolny rynek a idea tożsamości europejskiej. W: W. Furman, K. Wolny-Zmorzyński (red.), Media regionalne a idea i praktyka integracji europejskiej. Kielce: Wydawnictwo Tarcza, s. 37-47.

Bartoszcze, R., Słupek, L. (2001). Telewizja – dobro kultury czy element rynku. Transformacja telewizji w krajach Unii Europejskiej. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie.

Słupek, L. (2000).  Polityka audiowizualna integrującej się Europy. Niektóre aspekty. W: W. Furman, K. Wolny-Zmorzyński (red.), W kręgu euroregionów. Rola mediów w komunikowaniu międzykulturowym na przykładzie Euroregionu Karpaty. Kielce: Wydawnicwo Tarcza, s. 127-137.