doktor 

LUCYNA SŁUPEK

Zakład Nowych Mediów

 

 

KONTAKT
lucyna.slupek@uj.edu.pl
tel. 12 664-55-34
KONSULTACJE

pokój nr 1.205

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • media w świecie,
  • media w Unii Europejskiej,
  • komunikowanie międzynarodowe i dyplomacja mediów,
  • społeczne, polityczne i kulturowe uwarunkowania funkcjonowania mediów.
 

WYBRANE PUBLIKACJE

2016. Elektroniczne media transmisyjne, [w:] Zeszyty Prasoznawcze. Analiza zawartości [1957-2012]. Metody tematy autorzy, (red.) Maciej Kawka, Ryszard Filas, Paweł Płaneta. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 287-301.

2014. Impreza sportowa jako narzędzie kreacji wizerunku kraju-gospodarza, Zeszyty Prasoznawcze. Mediatyzacja polityki, nr 2, s.293-309..

2011. Public service broadcasting in the digital era. Referat z międzynarodowej konferencji „Freedom of media in the EU and neighbouring countries” zorganizowanej przez European Economic and Social Committee w Krakowie w dniach 24-25 listopada 2011 r.

2007. Agencje informacyjne i prasa na świecie, [w:] Słownik wiedzy o mediach, (red.) Edward Chudziński. Warszwa-Bielsko-Biała: ParkEdukacja/Wydawnictwo Szkolne PWN, s. 227-253.

2005. Media publiczne w Unii Europejskiej, [w:] Media – władza – prawo. (red.) M. Magoski. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s.147–165.

2004. Rynek mediów w Wielkiej Brytanii. Wybrane zagadnienia, [w:] Media a integracja europejska, (red.) T. Sasińska–Klas, A. Hess. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 33 – 51.

2002 Polityka audiowizualna Unii Europejskiej wobec nowych wyzwań technologicznych, [w:] Unifikacja i różnicowanie się współczesnej Europy, (red.) B. Fijałkowska i A. Żukowski. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA, s. 368–376.

2001. Prawne i pozaprawne aspekty polityki audiowizualnej Unii Europejskiej. Wolny rynek a idea tożsamości europejskiej, [w:] Media regionalne a idea i praktyka integracji europejskiej, (red.) W. Furman, K. Wolny-Zmorzyński. Kielce: Wydawnictwo Tarcza, Kielce s. 37–47.

2001. Telewizja – dobro kultury czy element rynku. Transformacja telewizji w krajach Unii Europejskiej. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie (razem z R. Bartoszcze).

2000 Polityka audiowizualna integrującej się Europy. Niektóre aspekty [w:] W kręgu euroregionów. Rola mediów w komunikowaniu międzykulturowym na przykładzie Euroregionu Karpaty, (red.) W. Furman, K. Wolny-Zmorzyński. Kielce: Wydawnicwo Tarcza, s. 127–137.