Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Lucyna Słupek

portret dr Lucyny SłupekZakład Nowych Mediów
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

lucyna.slupek@uj.edu.pl
tel. 12 664-55-34
pokój nr 1.205

Zainteresowania badawcze

media w świecie
media w Unii Europejskiej 
telewizja publiczna w Europie Zachodniej
komunikowanie międzynarodowe i dyplomacja mediów
społeczne, polityczne i kulturowe uwarunkowania funkcjonowania mediów

 

Publikacje


Artykuły w czasopismach naukowych

Hess, A., Kasprowicz, D., Słupek, L. (2018). Barometr Wyborczy 2014 w procesie pozyskiwania danych na temat lokalnego komunikowania politycznego. W: e-Politikon, vol. 25, ss. 54-86.

Słupek, L. (2016). Elektroniczne media transmisyjne. W: Zeszyty Prasoznawcze. Analiza zawartości (1957-2012). Metody – tematy – autorzy, s. 287-301.

Flis, J., Hess, A., Kasprowicz, D., Lisowska-Magdziarz M., Nowak, K., Słupek, L., Szymańska, A., Świerczyńska-Głownia, W. (2015). Nawigacja na mniejszych akwenach. Programy ugrupowań i kandydatów samorządowych w aplikacji internetowej Barometr Wyborczy 2014. W: e-Politikon, vol. 15, s. 8-44.

Słupek, L. (2014).  Impreza sportowa jako narzędzie kreacji wizerunku kraju-gospodarza. W: Zeszyty PrasoznawczeMediatyzacja polityki, nr 2, s. 293-309.


Artykuły w pracach zbiorowych

Słupek, L. (2007). Agencje informacyjne i prasa na świecie. W: E. Chudziński (red.), Słownik wiedzy o mediach. Warszwa-Bielsko-Biała: ParkEdukacja/Wydawnictwo Szkolne PWN, s. 227-253.

Słupek, L. (2005). Media publiczne w Unii Europejskiej. W: M. Magoska (red.), Media – władza – prawo. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s.147-165.

Słupek, L. (2004). Rynek mediów w Wielkiej Brytanii. Wybrane zagadnienia. W: A. Hess, T. Sasińska–Klas (red.), Media a integracja europejska. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 33-51.

Słupek, L. (2002). Polityka audiowizualna Unii Europejskiej wobec nowych wyzwań technologicznych. W: B. Fijałkowska i A. Żukowski (red.), Unifikacja i różnicowanie się współczesnej Europy, Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA, s. 368-376.

Słupek, L. (2001).  Prawne i pozaprawne aspekty polityki audiowizualnej Unii Europejskiej. Wolny rynek a idea tożsamości europejskiej. W: W. Furman, K. Wolny-Zmorzyński (red.), Media regionalne a idea i praktyka integracji europejskiej. Kielce: Wydawnictwo Tarcza, s. 37-47.

Bartoszcze, R., Słupek, L. (2001). Telewizja – dobro kultury czy element rynku. Transformacja telewizji w krajach Unii Europejskiej. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie.

Słupek, L. (2000).  Polityka audiowizualna integrującej się Europy. Niektóre aspekty. W: W. Furman, K. Wolny-Zmorzyński (red.), W kręgu euroregionów. Rola mediów w komunikowaniu międzykulturowym na przykładzie Euroregionu Karpaty. Kielce: Wydawnicwo Tarcza, s. 127-137.