Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Ryszard Filas

portret prof. Ryszarda FilasaZakład Ośrodek Badań Prasoznawczych
Zastępca Redaktora Naczelnego "Zeszytów Prasoznawczych"

ryszard.filas@uj.edu.pl
tel. 12 664 58 10
pokój nr 1.310

Zainteresowania badawcze

przemiany rynku mediów (ogólnokrajowych i lokalnych) w Polsce po roku 1989 r.
odbiór mediów, szczególnie badania czytelnictwa prasy
prasa a konwergencja mediów; przyszłość prasy drukowanej
dorobek naukowy Ośrodka Badań Prasoznawczych oraz „Zeszytów Prasoznawczych”
rozwój polskiego prasoznawstwa, sylwetki polskich medioznawców


Publikacje


Monografie

Filas, R., Płaneta, P. (2019). Dyskursologiczne tezy i syntezy: język  kultura  media: prace ofiarowane prof. dr hab. Maciejowi Kawce. Kraków: Wydawnictwo TOC.

Filas, R., Kawka, M., Płaneta, P. (2016). Zeszyty Prasoznawcze: analiza zawartości (1957-2012): metody, tematy, autorzy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Artykuły w czasopismach naukowych

Cieślikowa, A. J., Filas, R. (2019). "Wiadomości" – nieistniejący krakowski dziennik z 1974 roku, czyli o badaniach selekcji odbiorczej w Ośrodku Badań Prasoznawczych. W: Rocznik Historii Prasy Polskiej, t. XXII,  z. 4(56), s. 109-125. 

Filas, R. (2019). Początki badań prasoznawczych pod zaborami i w Polsce odrodzonej: tropy galicyjskie i krakowskie. W: Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, t. XXVIII, s. 17-28. 

Filas, R. (2019). Walery Pisarek jako autor prac w „Zeszytach Prasoznawczych”. W: Zeszyty Prasoznawcze, nr 2, s. 189-207.

Filas, R. (2018). Ignacy S. Fiut jako prasoznawca. W: Zeszyty Prasoznawcze, nr 4, s. 618-631. 

Filas, R. (2017). Rozwój czasopism medioznawczych w Polsce w drugiej połowie XX wieku. W: Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy, t. 9/20, s. 25-39. 

Filas, R. (2017). Od duopolu do monopolu. Dzienniki regionalne w Polsce w XXI wieku: próba bilansu. W: Rocznik Prasoznawczy, t. XI, s. 61-78. 

Filas, R., Płaneta, P. (2014). Zeszyty Prasoznawcze (1958-2013). An outline of the structure, content and social features of the quarterly. In: Central European Journal of Communication, vol. 7, no 1(12) Spring 2014, p. 119-135.

Filas, R. (2012). Czy w Polsce jest miejsce na lokalną telewizję komercyjną? Doświadczenia i perspektywy. W: Zeszyty Prasoznawcze, nr 4, s. 9-29. 

Filas, R. (2012). Dokąd zmierza nasza prasa? Hipotezy i spekulacje. W: Zeszyty Prasoznawcze, nr 1-2, s. 9-29.

Filas, R. (2010). Dwadzieścia lat przemian polskich mediów masowych (1989-2009) w ujęciu periodycznym. W: Zeszyty Prasoznawcze, nr 3-4, s. 27-54.


Artykuły w pracach zbiorowych

Filas, R., P. Płaneta. (2019). Professor Maciej Kawka and His Scientific Achievements. W:  Filas R. Płaneta P. (red.), Dyskursologiczne tezy i syntezy. Język – Kultura – Media. Prace ofiarowane prof. dr hab. Maciejowi Kawce. Kraków: Wydawnictwo TOC, s. 25-44.

Filas, R. (2018). O badaniach rynku prasy. Z doświadczeń oldboya Ośrodka Badań Prasoznawczych. W: A. Hess, M. Lisowska-Magdziarz, A. Szymańska (red.), Metody badań medioznawczych i ich zastosowanie. Kraków: Wydawnictwo TOC, s. 277-298. 

Filas, R., (2018). Dzienniki regionalne w Polsce po likwidacji duopolu. Krajobraz po wielkiej fuzji. W: K. Brzoza, S. Michalczyk (red.), Komunikowanie lokalno-regionalne w dobie społeczeństwa medialnego. Tom I. Problemy teoretyczno-praktyczne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 55-69. 

Filas, R. (2018). Telewizja Polska Kraków. W: W. Furman W., P. Kuca, K. Wolny-Zmorzyński K. (red.), Publiczna telewizja regionalna w Polsce. Stan na koniec grudnia 2015 roku. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 101-113.

Filas,, R. (2016). Od studiów etnograficznych do ogólnopolskich sondaży, od socjografii do socjologii – czyli pół wieku badań nad czytelnictwem prasy. W: R. Filas, M. Kawka,  P. Płaneta (red.), "Zeszyty Prasoznawcze". Analiza zawartości (1957–2012). Metody – Tematy – Autorzy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 321-338.

Filas, R. (2016). Od ekonomii socjalizmu do badania wolnego rynku mediów. W: R. Filas, M. Kawka,  P. Płaneta (red.), "Zeszyty Prasoznawcze". Analiza zawartości (1957–2012). Metody – Tematy – Autorzy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 271-286.

Filas, R. (2016). Odkrywanie prasoznawstwa, czyli co i jak badać. W: R. Filas, M. Kawka,  P. Płaneta (red.), "Zeszyty Prasoznawcze". Analiza zawartości (1957–2012). Metody – Tematy – Autorzy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 97-118.

Filas, R. (2016). „Zeszyty Prasoznawcze” a Ośrodek Badań Prasoznawczych (OBP) – małżeństwo niemal doskonałe. W: R. Filas, M. Kawka,  P. Płaneta (red.), "Zeszyty Prasoznawcze". Analiza zawartości (1957–2012). Metody – Tematy – Autorzy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 15-30.

Filas, R. (2016). Polskie Radio Kraków. W: P. Kuca, W. Furman, K. Wolny-Zmorzyński (red.), Radio regionalne w Polsce. Stan na koniec grudnia 2014 roku. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu rzeszowskiego, s. 105-121. 

Filas, R. (2014). Gazeta Krakowska. W: P. Kuca, W: Furman, K. Wolny-Zmorzyński (red.), Dzienniki regionalne w Polsce. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 206 - 217.

Filas, R. (2014). Dziennik Polski. W: P. Kuca, W: Furman, K. Wolny-Zmorzyński (red.), Dzienniki regionalne w Polsce. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 16-27.

Filas, R. (2012). Gazeta papierowa – witryna internetowa – e-gazeta w Polsce. Dokąd zmierza nasza prasa? W: M. Gieruli, P. Szostok (red.), Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa tom 2. Katowice: Uniwersytet Śląski, s. 63-84.

Filas, R., Płaneta P. (2009). Das Mediensystem Polens. In: Internationales Handbuch Medien 2007/2008. Baden-Baden: Hans-Bredow-Institut, Nomos Verlagsgesellschaft, 28. Auflage, s. 518-541.

Filas, R., Płaneta P. (2009). Media in Poland and Public Discourse. W: A. Czepek, M. Hellwig, E. Nowak (red.), Press Freedom and Pluralism in Europe: Concepts and Conditions. Bristol/ Chicago, s. 141-163.