doktor habilitowany

RYSZARD FILAS

Ośrodek Badań Prasoznawczych

 

 

KONTAKT
ryszard.filas@uj.edu.pl
tel. (12) 664-58-10
kom. 692-580-738
KONSULTACJE

pokój nr 1.310

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • medioznawstwo
  • prasoznawstwo
 

WYBRANE PUBLIKACJE

2018 O badaniach rynku prasy. Z doświadczeń oldboya Ośrodka Badań Prasoznawczych. W: Metody badań medioznawczych i ich zastosowanie. Praca zbiorowa pod redakcją Agnieszki Szymańskiej, Małgorzaty Lisowskiej-Magdziarz i Agnieszki Hess, Kraków 2018, s. 277-298. ISBN 978-83-948501-4-2.

2017 Od duopolu do monopolu. Dzienniki regionalne w Polsce w XXI wieku: próba bilansu, „Rocznik Prasoznawczy” Rok XI/2017, s. 61-78. ISSN 1897-5496

2016. Zeszyty Prasoznawcze - analiza zawartości (1957-2012): metody, tematy, autorzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków (redakcja razem z Maciejem Kawką i Pawłem Płanetą). W tym 4 rozdziały autorskie: Roz. 1. "Zeszyty Prasoznawcze" a Ośrodek Badań Prasoznawczych (OBP) - małżeństwo niemal doskonałe (s. 15-29), Roz. 3. Odkrywanie prasoznawstwa, czyli co i jak badać? (s. 97-117), Roz.10. Od ekonomii socjalizmu do badania wolnego rynku mediów (s. 271-286), Roz. 13. Od studiów etnograficznych do ogólnopolskich sondaży, od socjografii do socjologii - czyli pół wieku badań nad czytelnictwem prasy (s. 321-338).

2014. Zeszyty Prasoznawcze (1958-2013). An outline of the structure, content and social features of the quarterly, „Central European Journal of Communication”, Volume 7, No 1 (12), Spring 2014, s. 119-135 (razem z Pawłem Płanetą)..

2012. Dokąd zmierza nasza prasa? Hipotezy i spekulacje, Zeszyty Prasoznawcze nr 1-2, s. 9-33.

2010. Dwadzieścia lat przemian polskich mediów masowych (1989-2009) w ujęciu periodycznym, Zeszyty Prasoznawcze nr 3-4, s. 27-54.

2008. Polski rynek prasy codziennej w I dekadzie XXI wieku (w szczególności po roku 2003), Zeszyty Prasoznawcze nr 3-4, s. 7-26.

2007. Polskie czasopisma w XXI wieku - rozwój czy kryzys, Zeszyty Prasoznawcze nr 1-2, s. 11-50.

2003. Zaangażowanie kapitału zagranicznego w polskie stacje radiowe i telewizyjne: Szansa technologiczna czy wyzwanie dla kultury narodowej, Zeszyty Prasoznawcze nr 1-2, s. 17-44.

1999. Dziesięć lat przemian mediów masowych w Polsce (1989-1999): Propozycja periodyzacji, Zeszyty Prasoznawcze nr 1-2, s. 31-58.

1997. Kto w Polsce czyta prasę, jaką i czego w niej szuka. Zeszyty Prasoznawcze nr 3-4, s. 26-46.

1996. Aktywność kulturalna i medialna Polaków (1978-1995). Zeszyty Prasoznawcze nr 3-4, s. 12-37.

 

Pełna lista publikacji