Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Wojciech Kajtoch, prof. UJ

portret prof. Wojciecha KajtochaZakład Ośrodek Badań Prasoznawczych

wkajt@poczta.onet.pl
tel. 12 664 58 14
pokój nr 1.373


Zainteresowania badawcze

analiza zawartości prasy (tekstowo-dyskursywny obraz świata)
film i serial popularny (zwłaszcza rosyjski), wojenny, kryminalny, fantastyczny.
gatunki literatury popularnej: historycznej, kryminalnej, grozy, SF
literackie wędrówki Rosjan w czasie – motyw tzw. popadańców
retoryczne i stylistyczne zagadnienia prasy młodzieżowej, alternatywnej, kobiecej, tabloidowej


Publikacje


Monografie

Кайтох, В. (2020). Солярис – Саракш, Краков – Москва. Статьи и очерки о фантастике и на другие темы, собрал и отредактировал  В. Борисов. Арканар: Метагом.

Kajtoch, W. (2019). Osiem szkiców o dziełach kultury popularnej, dawnych i współczesnych. Kraków: Wydawnictwo TOC.

Kajtoch, W. (2016). Szkice językoznawczo-prasoznawcze. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kajtoch, W., Lichański. J. Z., Trocha. B. (2015). Literatura i kultura popularna. Metody: propozycje i dyskusje.  Wrocław: Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów (Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Wrocławski).

Kajtoch, W. (2016). Bracia Strugaccy. Wydanie drugie, uzupełnione. Stawiguda: Solaris.

Kajtoch, W. (2015). Szkice polonistyczno-rusycystyczne. Olsztyn: Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Kajtoch, W. (2015). Szkice o fantastyce. Stawiguda: Solaris.

Kajtoch, W. (2011). O prozie i poezji. Wybór szkiców i esejów z lat 1980-2010. Częstochowa: Wydawnictwo Literackie „Li-Twa”.

Kajtoch, W. (2008). Językowe obrazy świata i człowieka w prasie młodzieżowej i alternatywnej, t.1 i t.2. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kajtoch, W. (1999). Świat prasy alternatywnej w zwierciadle jej słownictwa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kajtoch, W. (1996). Presymbolizm, symbolizm, neosymbolizm... Rzecz o czytaniu wierszy. Kraków: Wydawnictwo Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego.

Kajtoch, W. (1994). Pisarze wobec "innych światów" swoich epok. (Wolter, Borowski, Herling-Grudziński, Sołżenicyn, bracia Strugaccy na lekcjach języka polskiego w szkole średniej). Kraków: Wydawnictwo Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego.


Artykuły w czasopismach naukowych

Kajtoch, W. (2011). O Profesorze Walerym Pisarku. W: Język Polski, t. XCI, nr 2-3, s. 82-93.

Kajtoch, W., Kuś, R. (2011). Status, nauczanie i wykorzystywanie w mediach języków mniejszościowych i obcych we współczesnej Polsce. W: Zeszyty Prasoznawcze, nr 3-4, s. 197-212.


Artykuły w pracach zbiorowych

Fiut, I., Kajtochowie, K. i W. (2019). Krótka rozprawa między kawką, Kawką a „kawką” – rozważania ornitologiczno-językoznawcze. W: R. Filas, P. Płaneta (red.), Dyskursologiczne tezy i syntezy: język  kultura  media: prace ofiarowane prof. dr hab. Maciejowi Kawce. Kraków: Wydawnictwo TOC, s. 67-108.

Kajtoch, W. (2018). O niektórych rodzajach badań prasy drukowanej. W: P. Guzdek, J. Jęczeń (red.), Medioznawstwo personalistyczne. Tom 2: Wybrane zagadnienia z kultury mediów. Lublin, s. 625-667 

Flont, M., Kajtoch, W. (2017). „Chaos” na pograniczu – polskojęzyczny artzin w Wilnie. W: P. Olechowska, E, Pajewska (red.), Pogranicze w mediach. Media na pograniczu. Szczecin, s. 221-234. 

Flont, M., Kajtoch, W., Pielużek, M. (2015). Perspektywy leksykalnej ilościowej analizy zawartości. W: A. Kiklewicz, I. Uchwanowa-Szmygowa (red.), Dyskurs: aspekty lingwistyczne, semiotyczne i komunikacyjne. Olsztyn, s. 129-145.

Kajtoch, W. (2007). Część VI. Retoryka dziennikarska. W: E. Chudziński (red.), Słownik wiedzy o mediach. Warszawa-Bielsko Biała, s. 403-420.

Кайтох, В. (2003). Братья Стругацкие (очерк творчества, перевод В. Борисова). W: A. Стругацкий, Стругацкий. Б. Собрание сочинений. Том двенадцатый, дополнительный. Донецк, s. 409-670.

Kajtoch, W. (1999). Języki mniejszości narodowych w Polsce. W: W. Pisarek (red.), Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci. Kraków, s. 279-305.