doktor habilitowany

WOJCIECH KAJTOCH, prof. UJ

Zakład Ośrodek Badań Prasoznawczych

 

 

KONTAKT
wkajt@poczta.onet.pl
tel. 12 664-58-14
KONSULTACJE

pokój nr 1.373

    

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • polska i rosyjska literatura fantastyczna (zwłaszcza - choć nie tylko - Stanisław Lem i bracia Strugaccy),
  • polska i rosyjska literatura XX wieku,
  • językowa leksykalna analiza zawartości i inne (np. retoryczne i pragmatyczne, badania języka mediów),
  • prasa alternatywna i inne periodyki niedziennikarskie,
  • języki subkultur i polskie slangi,
  • polska polityka językowa,
  • film i serial rosyjski,
  • polsko-rosyjska (białoruska, ukraińska) komunikacja międzykulturowa,
  • Kryminał, horror, sensacja i inne przejawy kultury popularnej.
 

WYBRANE PUBLIKACJE

2018. „O niektórych rodzajach badań prasy drukowanej”, w: ks. Jarosław Jęczeń, Piotr Guzdek [red.], „Medioznawstwo personalistyczne. Tom 2: Wybrane zagadnienia z kultury mediów”, Centrum Badań nad Medioznawstwem Personalistycznym, Lublin 2018, Wydawnictwo KUL, s. 625-667

2018. „Към проблемa за съвременния милитаризъм. Как руската кинематография „усвои“ чеченския конфликт”, превод: Ива Иванова, „Медии и език. Електронно списание за научни изследвания по медиен език», 17.06.2018, ISSN 2535-0587, СУ „Св. Климент Охридски

2017. Czort wcielony made in ZSRR. O “Diable miedzy ludźmi” S. Jarosławcewa (Arkadija Strugackiego), [w:], Dorota Filar, Piotr Krzyżanowski [red.]: “Barwy słów. Studia lingwistyczno-kulturowe”, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017, ISBN: 978-83-227-9007-6, s. 261-278.

2017. Prolegomena do Dyktand Stanisława Lema, [w:] Maciej Wróblewski (red.): „Nie tylko Lem. Fantastyka współczesna”, Toruń 2017, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 113-140

2016. Szkice językoznawczo-prasoznawcze. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

2015. Listy z Moskwy. Powieść epistolarna, Kraków: Wydawnictwo Aureus..

2015. Szkice o fantastyce, Stawiguda: Wydawnictwo „Solaris”.

2015. Szkice polonistyczno-rusycystyczne. Olsztyn: Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

2011. O prozie i poezji. Wybór szkiców i esejów z lat 1980-2010. Częstochowa: Wydawnictwo Literackie „Li-Twa”.

2008. Językowe obrazy świata i człowieka w prasie młodzieżowej i alternatywnej, t.1 i t.2, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

1999. Świat prasy alternatywnej w zwierciadle jej słownictwa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

1996. Presymbolizm, symbolizm, neosymbolizm... Rzecz o czytaniu wierszy. Kraków: Wydawnictwo Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Krakowie.

1994. Pisarze wobec „innych światów” swoich epok. (Wolter, Borowski, Herling-Grudziński, Sołżenicyn, bracia Strugaccy na lekcjach języka polskiego w szkole średniej). Kraków: Wydawnictwo Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Krakowie.

1993. Bracia Strugaccy (zarys twórczości). Kraków: Universitas Kraków (II wyd. uzupełnione: Stawiguda 2016; przekład rosyjski: Donieck 2003, 2004).