Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Wojciech Kajtoch, prof. UJ

portret prof. Wojciecha KajtochaZakład Ośrodek Badań Prasoznawczych

wkajt@poczta.onet.pl
tel. 12 664 58 14
pokój nr 1.373


Zainteresowania badawcze

analiza zawartości prasy (tekstowo-dyskursywny obraz świata)
film i serial popularny (zwłaszcza rosyjski), wojenny, kryminalny, fantastyczny
gatunki literatury popularnej: historycznej, kryminalnej, grozy, SF
literackie wędrówki Rosjan w czasie – motyw tzw. popadańców
retoryczne i stylistyczne zagadnienia prasy młodzieżowej, alternatywnej, kobiecej, tabloidowej


Publikacje


Monografie

Kajtoch, W. (2021). Wykład wykładu. Rzecz o mowie noblowskiej Olgi Tokarczuk/The Lecture about Lecture. On Olga Tokarczuk's Nobel Speech. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Кайтох, В. (2020). Солярис – Саракш, Краков – Москва. Статьи и очерки о фантастике и на другие темы, собрал и отредактировал  В. Борисов. Арканар: Метагом.

Kajtoch, W. (2019). Osiem szkiców o dziełach kultury popularnej, dawnych i współczesnych. Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ.

Kajtoch, W. (2016). Szkice językoznawczo-prasoznawcze. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kajtoch, W., Lichański. J. Z., Trocha. B. (2015). Literatura i kultura popularna. Metody: propozycje i dyskusje.  Wrocław: Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów (Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Wrocławski).

Kajtoch, W. (2016). Bracia Strugaccy. Wydanie drugie, uzupełnione. Stawiguda: Solaris.

Kajtoch, W. (2015). Szkice polonistyczno-rusycystyczne. Olsztyn: Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Kajtoch, W. (2015). Szkice o fantastyce. Stawiguda: Solaris.

Kajtoch, W. (2011). O prozie i poezji. Wybór szkiców i esejów z lat 1980-2010. Częstochowa: Wydawnictwo Literackie „Li-Twa”.

Kajtoch, W. (2008). Językowe obrazy świata i człowieka w prasie młodzieżowej i alternatywnej, t.1 i t.2. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kajtoch, W. (1999). Świat prasy alternatywnej w zwierciadle jej słownictwa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kajtoch, W. (1996). Presymbolizm, symbolizm, neosymbolizm... Rzecz o czytaniu wierszy. Kraków: Wydawnictwo Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego.

Kajtoch, W. (1994). Pisarze wobec "innych światów" swoich epok. (Wolter, Borowski, Herling-Grudziński, Sołżenicyn, bracia Strugaccy na lekcjach języka polskiego w szkole średniej). Kraków: Wydawnictwo Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego.


Artykuły w czasopismach naukowych

Kajtoch, W. (2011). O Profesorze Walerym Pisarku. W: Język Polski, t. XCI, nr 2-3, s. 82-93.

Kajtoch, W., Kuś, R. (2011). Status, nauczanie i wykorzystywanie w mediach języków mniejszościowych i obcych we współczesnej Polsce. W: Zeszyty Prasoznawcze, nr 3-4, s. 197-212.


Artykuły w pracach zbiorowych

Fiut, I., Kajtochowie, K. i W. (2019). Krótka rozprawa między kawką, Kawką a „kawką” – rozważania ornitologiczno-językoznawcze. W: R. Filas, P. Płaneta (red.), Dyskursologiczne tezy i syntezy: język  kultura  media: prace ofiarowane prof. dr hab. Maciejowi Kawce. Kraków: Wydawnictwo TOC, s. 67-108.

Kajtoch, W. (2018). O niektórych rodzajach badań prasy drukowanej. W: P. Guzdek, J. Jęczeń (red.), Medioznawstwo personalistyczne. Tom 2: Wybrane zagadnienia z kultury mediów. Lublin, s. 625-667 

Flont, M., Kajtoch, W. (2017). „Chaos” na pograniczu – polskojęzyczny artzin w Wilnie. W: P. Olechowska, E, Pajewska (red.), Pogranicze w mediach. Media na pograniczu. Szczecin, s. 221-234. 

Flont, M., Kajtoch, W., Pielużek, M. (2015). Perspektywy leksykalnej ilościowej analizy zawartości. W: A. Kiklewicz, I. Uchwanowa-Szmygowa (red.), Dyskurs: aspekty lingwistyczne, semiotyczne i komunikacyjne. Olsztyn, s. 129-145.

Kajtoch, W. (2007). Część VI. Retoryka dziennikarska. W: E. Chudziński (red.), Słownik wiedzy o mediach. Warszawa-Bielsko Biała, s. 403-420.

Кайтох, В. (2003). Братья Стругацкие (очерк творчества, перевод В. Борисова). W: A. Стругацкий, Стругацкий. Б. Собрание сочинений. Том двенадцатый, дополнительный. Донецк, s. 409-670.

Kajtoch, W. (1999). Języki mniejszości narodowych w Polsce. W: W. Pisarek (red.), Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci. Kraków, s. 279-305.